Przeobrażenie ośrodka rekreacyjnego w Rybniku-Kamieniu: nowe atrakcje w drodze

W ośrodku rekreacyjnym w dzielnicy Kamień, w Rybniku, zauważalne są intensywne prace modernizacyjne. To rezultat realizacji zwycięskiego projektu „Kamień – Reaktywacja”, który triumfował podczas ubiegłorocznego głosowania w ramach rybnickiego budżetu obywatelskiego. W planach jest stworzenie wielu nowych atrakcji, w tym toru przeszkód Ninja Warrior, tężni solankowej oraz specjalnej strefy aktywności dla najmłodszych gości.

Jest to miejsce, które obecnie tętni życiem – rozgrywa się tam wiele działań związanych z realizacją projektu budżetu obywatelskiego „Kamień-Reaktywacja”. Projekt ten, który zdobył poparcie 3563 mieszkańców miasta Rybnika podczas 10. edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Rybnika, obejmuje szereg inwestycji. Planowana jest budowa boisk do siatkówki plażowej z odpowiednią infrastrukturą, toru OCR i placu zabaw, a także tężni solankowej, elementów małej architektury oraz zasadzenia roślinności.

Celem projektu „Kamień-Reaktywacja” jest kontynuacja wcześniej zapoczątkowanych działań modernizacyjnych i rewitalizacyjnych na terenie ośrodka rekreacyjnego w dzielnicy Kamień. Wcześniejsze inicjatywy obejmowały budowę popularnego „Pluskadełka”, realizowanego w ramach pierwszej ogólnomiejskiej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Warto również wspomnieć, że rozstrzygnięto już konkurs na prowadzenie pola kempingowego w Kamieniu. Obiekt ten, choć aktualnie zabezpieczony i zamknięty na okres zimowy, zostanie ponownie otwarty dla gości w kwietniu 2024 roku.

Prace modernizacyjne, prowadzone przez firmę REX HAL sp. z o.o., mają zakończyć się w grudniu tego roku. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 3,99 mln złotych.