Trzecie spotkanie Lepszego Rybnika z mieszkańcami zdominowane przez kwestie społeczne

Organizacja „Lepszy Rybnik” po raz trzeci przeprowadziła spotkanie z mieszkańcami, skoncentrowane na omawianiu zagadnień społecznych. To imponujące, jak wiele osób zdecydowało się wziąć udział w dyskusji na temat różnych problemów społecznych. Podczas rozmów skupiono się na kwestiach dotyczących transportu publicznego i parkingów, ale nadrzędnym tematem były problemy dotykające seniorów oraz osób niepełnosprawnych.

Wszystkie trzy spotkania, pomimo różnorodności poruszanych tematów, łączył jeden wspólny problem – brak efektywnej komunikacji pomiędzy urzędem miasta a różnymi podmiotami. Takie deklaracje są dowodem na to, że jest to problem przenikający przez wszystkie aspekty życia społeczności lokalnej.

Przywódcy Lepszego Rybnika na spotkaniu, które miało miejsce 18 października, środę, przedstawili najbardziej istotne według nich kwestie społeczne. Skupili się głównie na utrzymaniu tego, co już udało się osiągnąć.