Rybnik doceniony przez Politechnikę Śląską: miasto otrzymało prestiżowy medal

Politechnika Śląska w Gliwicach postanowiła uhonorować miasto Rybnik, przyznając mu swoje prestiżowe wyróżnienie – „Medal Politechniki Śląskiej”. Nagroda ta jest wyrazem uznania dla działań miasta, które przyczyniają się do dobra wspólnego Uczelni i jej społeczności. Jest to drugie najważniejsze odznaczenie nadawane przez tę instytucję, zaraz po tytule doktora honoris causa.

Medal wręczono prezydentowi Rybnika, Piotrowi Kuczerze, podczas uroczystości inauguracyjnych nowego Roku Akademickiego na Politechnice Śląskiej. Wydarzenie to miało miejsce w środę, 4 października br., w Centrum Edukacyjno-Kongresowym.

Decyzja o przyznaniu medalu dla Miasta Rybnika zapadła na posiedzeniu Senatu Politechniki Śląskiej 22 maja 2023 roku. Wyróżnienie to jest zaszczytem dla miasta za jego działania mające na celu dobro wspólne Uczelni i społeczności, jak również za zasługi na rzecz rozwoju cywilizacji i dobra społecznego. W podziękowaniu za długotrwałą, owocną współpracę między Rybnikiem a Uczelnią, miasto otrzymało także odznakę „Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej”.

Podczas uroczystości inauguracyjnych Roku Akademickiego na Politechnice Śląskiej miało miejsce przemówienie rektora uczelni, prof. Arkadiusza Mężyka. W programie znalazły się także immatrykulacja studentów pierwszego roku, wystąpienia gości z Ukrainy oraz wykład inaugurujący Roku Akademickiego wygłoszony przez rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego i wiceprzewodniczącego KRASP, prof. Jacka Popiela pod tytułem „Czy w naszym systemie edukacji może pojawić się nowy Kopernik?”. Uroczystość zamknął krótki koncert w wykonaniu Akademickiego Zespołu Muzycznego.