Działania policyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych na drogach

W dniu dzisiejszym, można zauważyć większą obecność patroli policyjnych w okolicach przejść dla pieszych. Powodem tej sytuacji jest to, że funkcjonariusze z Rybnika przeprowadzają akcję o nazwie „Bezpieczny Pieszy”. Celem tych działań jest ograniczenie liczby niebezpiecznych incydentów na drogach, których ofiarami padają najczęściej piesi.

Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego rybnickiej komendy skupiają się na wzmożonym monitoringu miejsc, gdzie ruch pieszych jest najbardziej intensywny. Działania te mają na celu nie tylko zapewnienie większego bezpieczeństwa, ale również podkreślenie roli, jaką pełnią sami piesi w dbaniu o swoje bezpieczeństwo.

St. asp. Bogusława Kobeszko, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rybniku, podkreśliła konieczność zwiększonej ostrożności ze strony pieszych. W słowach oficera prasowego zawarte jest przypomnienie, że w przypadku kolizji z pojazdem, pieszy ma niewielkie szanse na przeżycie. Apelem Kobeszko było wezwanie do rozwagi i odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo, zwłaszcza w kontekście potencjalnie groźnych sytuacji na drodze.