Problem sprzedaży alkoholu nieletnim w Rybniku: Raport Stowarzyszenia Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim

Wg badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim, aż 56% zbadanych placówek handlowych w Rybniku wyraziło gotowość do sprzedawania alkoholu młodzieży, która mogła być niepełnoletnia, bez żądania dowodu tożsamości. W pozostałych punktach sprzedaży wymagano okazania dokumentu tożsamości. Informacje te zostały zawarte w raporcie bazującym na badaniach „tajemniczego klienta”, które przeprowadza to ogólnopolskie stowarzyszenie, aby ocenić skale problemu sprzedaży alkoholu niepełnoletnim w Rybniku.

Działania Stowarzyszenia Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim skupiają się na diagnozie tego problemu od kilku lat. Jak i wcześniej, badania zostały przeprowadzone za pomocą metody „tajemniczy klient” w połowie grudnia 2023 roku. W sumie przeprowadzono audyty w 32 punktach sprzedaży alkoholu: 21 audytów w małych i średnich sklepach osiedlowych oraz 11 w dużych marketach. W każdym z nich „młody audytor”, wyglądający na niepełnoletnią osobę, próbował nabyć dwie butelki piwa. Każda z prób była dokonana raz przez chłopaka, a raz przez dziewczynę. Zdaniem ekspertów, uczestniczących w procesie selekcji auditorów, osoby te wyglądały na około 17 lat. Jednak faktycznie kilka tygodni przed przeprowadzeniem badań świeżo ukończyli oni 18 lat.

W każdym badaniu brał udział również drugi „dorosły audytor”, który miał za zadanie interweniować w momencie, gdy sprzedawca próbował dostarczyć alkohol osobie wyglądającej na niepełnoletnią bez sprawdzenia dokumentu tożsamości. Dodatkowym aspektem badania było obserwowanie reakcji sprzedawców na taką interwencję oraz monitorowanie zachowania pozostałych klientów sklepu będących świadkami audytu.

Według wyników audytu spośród 32 prób zakupu piwa, niemal 45% zakończyło się żądaniem przez sprzedawcę okazania dowodu tożsamości przez „młodego auditora”. W 56% sklepach natomiast sprzedawcy byli gotowi do sprzedaży alkoholu młodzieży, która mogła być niepełnoletnia, bez żądania dowodu tożsamości. Warto zauważyć, że w porównaniu do roku 2021 odsetek sprzedawców żądających dowodu tożsamości wzrósł o jedną trzecią w roku 2023. To efekt działań prowadzonych przez stowarzyszenie na rzecz odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu w ciągu ostatnich dwóch lat.