Dofinansowanie z Unii Europejskiej na modernizację ulicy Mikołowskiej w Rybniku

Marzenia wielu kierowców, którzy korzystają z ulicy Mikołowskiej w Rybniku, mają szansę się spełnić. Miasto otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości ponad 93 milionów złotych na przebudowę wybranego odcinka tej ulicy – od mostu na rzece Ruda aż do granicy Rybnika z gminą Czerwionka-Leszczyny.

Według informacji przekazanych przez Urząd Miasta w Rybniku, całkowity koszt przebudowy ulicy Mikołowskiej wynosi 109 704 712,17 złotych. Środki na ten cel pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przyznane w ramach działania 4.1 programu „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”.

Planowane prace modernizacyjne dotyczą 3,6-kilometrowego odcinka ulicy Mikołowskiej i są podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap, który obejmował przebudowę dwóch konstrukcji – mostu nad rzeką Ruda i wiaduktu nad nieistniejącą już linią kolejową przed skrzyżowaniem z ulicą Robotniczą – został zrealizowany w 2023 roku. Drugi etap, zakładający modernizację pozostałej części drogi, wraz z towarzyszącą infrastrukturą, ma być realizowany w latach 2025-2026. W jego ramach powstanie nowa konstrukcja jezdni, system odwodnienia drogi, infrastruktura rowerowa na całym odcinku, a także chodniki na terenach miejskich, oświetlenie oraz sygnalizacja świetlna na dwóch skrzyżowaniach.

Przebudowa ma na celu przede wszystkim poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu drogowego – poprzez podniesienie parametrów drogi oraz zwiększenie nośności nawierzchni do 115 kN/oś. Zadaniem jest również ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie hałasu, emisji zanieczyszczeń powietrza oraz efektywne zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi. Ponadto modernizacja ma zwiększyć atrakcyjność stref gospodarczych przy ulicy Mikołowskiej oraz poprawić jakość komunikacji na osi Rybnik – Metropolia GZM, włączając w to peryferyjną dzielnicę Kamień.

Prezydent miasta Rybnika, Piotr Kuczera, podkreśla, że miasto było już wcześniej przygotowane pod względem technicznym do realizacji przebudowy. Projekt modernizacji drogi był gotowy, tak samo jak pozwolenie na budowę. Głównym problemem były finanse, ponieważ szacowany koszt rozbudowy drogi przekraczał możliwości budżetowe miasta. W związku z tym, w 2021 roku za kwotę prawie 900 tysięcy złotych, ulica Mikołowska została tymczasowo wyasfaltowana na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sosnową do granicy miasta. W 2023 roku natomiast udało się zakończyć pierwszy etap przebudowy, który obejmował budowę nowego wiaduktu i mostu.

Warto pamiętać, że ulica Mikołowska to część drogi wojewódzkiej DW925. Przebudowa tej drogi jest już w toku – od granicy Rybnika aż do Rudy Śląskiej. Po zakończeniu obu zadań, do końca 2026 roku powstanie jednolita, modernizowana droga o długości niemal 30 kilometrów, która umożliwi płynną komunikację na osi Rybnik-Czerwionka-Leszczyny-Autostrada A1-Orzesze-Ruda Śląska.