Podsumowanie rocznej służby rybnickiej Policji za 2023 rok i żegnanie emerytów

W Komendzie Miejskiej Policji w Rybniku, odbyło się spotkanie mające na celu podsumowanie dokonań rybnickiej jednostki policyjnej w 2023 roku. Zgromadzeni funkcjonariusze oraz zaproszeni goście wysłuchali głównych założeń inspektora Rafała Głucha, Szefa rybnickich stróżów prawa, na nadchodzący okres. Głuch złożył podziękowania swoim podwładnym za ich profesjonalizm i osiągnięcia w minionym roku, a także zabrał moment na pożegnanie odchodzących na emeryturę Komendantów Komisariatów i kierownictwa komendy.

Miejsce spotkania to Komenda Miejska Policji w Rybniku, gdzie dzień wcześniej miało miejsce zebranie służbowe z udziałem policjantów. Oprócz nich, gośćmi byli Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnika, Marek Profaska – Wicestarosta Powiatu Rybnickiego, Bartłomiej Witek – Prezes Sądu Okręgowego w Rybniku, Andrzej Makówka – Wiceprezes Sądu Rejonowego w Rybniku oraz Tadeusz Żymełka – Prokurator Rejonowy w Rybniku. Obecni byli też przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz służb mundurowych.

Podczas zebrania, inspektor Rafał Głuch przedstawił rezultaty pracy poszczególnych działów: kryminalnego, prewencji, ruchu drogowego i logistyki. Opowiedział również o najważniejszych programach i inicjatywach realizowanych przez policjantów z rybnickiego garnizonu oraz o osiągnięciach stróżów prawa. Szef rybnickich policjantów wyraził swoje podziękowania za współpracę i wkład w podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w regionie wszystkim zgromadzonym, a także przedstawicielom samorządów lokalnych za wsparcie dla rybnickiej Policji w 2023 roku.

W kolejnej części spotkania głos zabrali Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnika, Marek Profaska – Wicestarosta Powiatu Rybnickiego oraz Franciszek Kurpanik – Wiceprzewodniczący Rady Miasta w Rybniku. Wyrazili swoje zadowolenie z dobrej współpracy z rybnickimi stróżami prawa i omówili plany na kolejny rok. Tadeusz Żymełka, szef rybnickiej Prokuratury, wyraził duże zadowolenie z rezultatów pracy rybnickich policjantów w minionym roku. Podkreślał ilość spraw, które musieli podjąć śledczy oraz doskonałe wyniki, które policjanci osiągnęli na tle całego województwa.

Spotkanie było również doskonałą okazją dla inspektora Rafała Głucha, aby w obecności zaproszonych gości uroczyście pożegnać emerytów ze swojej jednostki. Podziękowania i gratulacje otrzymali m.in.: Mariusz Wowra – Komendant Komisariatu Policji w Czerwionce – Leszczynach (30 lat służby), Krzysztof Bałazy – Komendant Komisariatu Policji w Boguszowicach (29 lat służby), Zbigniew Oślislok – Zastępca Komisariatu Policji w Gaszowicach (29 lat służby), Waldemar Trzecina – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Rybniku (31 lat służby) oraz Edward Zamęcki – Kierownik Referatu ds. Przestępczości Nieletnich (23 lata służby).