Nowy projekt Zabytkowej Kopalni Ignacy: Społeczne Archiwum Rybnickiego Okręgu Węglowego

Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku, będąca instytucją kultury poświęconą promowaniu dziedzictwa przemysłowego, zainaugurowała nowy inicjatywę o nazwie Społeczne Archiwum Rybnickiego Okręgu Węglowego (ROW). Głównym zamierzeniem tego projektu jest konserwacja i otwarcie dostępu do różnorodnych kolekcji dokumentów tekstowych, ikonograficznych, fotografii oraz filmów, które odzwierciedlają historyczną pamięć mieszkańców dawnego Rybnickiego Okręgu Węglowego.

Inicjatywa Społecznego Archiwum ROW polega na akumulacji i cyfryzacji różnorodnych pamiątek. Dotyczyć to będzie zarówno eks-pracowników miejscowych zakładów przemysłowych, jak i tych, którzy nadal są zawodowo związani z branżą. Projekt nie ogranicza się jedynie do dziedzictwa górnictwa węgla kamiennego, lecz obejmuje szeroki wachlarz dziedzin przemysłu na terenie Rybnika oraz powiatów rybnickiego i wodzisławskiego.

Adam Grzegorzek, kierownik tego wyjątkowego projektu oraz główny specjalista do spraw upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w Zabytkowej Kopalni Ignacy, wyjaśnia, że poszukiwane są wszelkiego rodzaju fotografie oraz pamiątki związane z pracą ludzi w przemyśle. Ważne dla nich jest także życie rodzinne i prywatne, które w wielu przypadkach toczyło się w bliskim sąsiedztwie miejscowych kopalń, hut i innych zakładów przemysłowych.

Działania Społecznego Archiwum ROW będą realizowane zgodnie z zasadami i standardami Centrum Archiwistyki Społecznej. Celem tej inicjatywy jest pobudzenie mieszkańców Rybnika i okolicznych terenów do dzielenia się swoimi rodzinnymi historiami oraz wzbudzenie zainteresowania młodszego pokolenia lokalną historią, co ma prowadzić do integracji międzypokoleniowej wokół historycznej pamięci przemysłowej.

Marek Gołosz, dyrektor Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku, deklaruje, że choć nie mają pewności co do ostatecznych rezultatów tego projektu, warto podjąć taką próbę. Jako instytucja kultury samorządu miasta Rybnika, Zabytkowa Kopalnia Ignacy ma na celu pomagać mieszkańcom w odkrywaniu wspólnej pamięci historycznej o dawnym Rybnickim Okręgu Węglowym. Dlatego serdecznie zaprasza do współpracy wszystkich, którzy są pasjonatami lokalnej historii i chcieliby włączyć się do projektu.

Co istotne, aby podzielić się swoją historią, nie trzeba przybywać do dzielnicy Niewiadom. Społeczne Archiwum ROW to mobilny projekt. Aby przystąpić wystarczy umówić się na spotkanie we własnym domu.