Zadbano o pielęgnację rybnickich pomników przyrody: drzew

Trzy drzewa zlokalizowane na terenie Rybnika, które posiadają status pomników przyrody, niedawno przeszły zabiegi pielęgnacyjne. Prace te miały miejsce w grudniu i były realizowane według specjalistycznych ekspertyz dendrologicznych. Zabiegi objęły dwa drzewa gatunku wierzba krucha, rosnące na terenie użytku ekologicznego Okrzeszyniec oraz platan klonolistny, lokalizowany nad rzeką Nacyną. Platan ten wymagał szczególnej opieki po wcześniejszym podpaleniu, co skutkowało koniecznością jego dokładnego przebadania.

Kompleksową pielęgnację drzew przeprowadził Arborysta Wiktor Niebylski. W pierwszej kolejności poddał starannemu zabiegowi platana klonolistnego, usytuowanego przy ulicy Raciborskiej nad Nacyną. Wykonał na nim cięcia sanitarne, usunął umierający wierzchołek głównego pnia, skierowanego na zachód, a stare wiązania zastąpił dwoma nowymi o wytrzymałości liny wynoszącej 8 ton. Ponadto, dokonał odciążającego cięcia poziomego konaru skierowanego na północ oraz zamontował nową tabliczkę informacyjną na specjalnym dystansie od drzewa.

Kolejnym etapem prac było zajęcie się dwoma wierzbami kruchymi, rosnącymi na terenie użytku ekologicznego „Okrzeszyniec”. Na obu drzewach wykonana została intensywna redukcja konarów. W przypadku jednej z nich, redukcja dotyczyła gałęzi odroślowych. Po zabiegach, gałęzie pozostawione zostały w bezpośrednim sąsiedztwie drzew.