Protest śląskich urzędników: "Centralny Port Komunikacyjny nie ustaje. Musimy powstrzymać te szkodliwe kroki!"

Krzysztof Klimosz, członek zarządu województwa śląskiego, wyraził swoje obawy dotyczące prób przeforsowania decyzji na temat budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), mimo że nowy rząd jeszcze nie został sformowany. Wystąpił z tym stanowiskiem podczas wczorajszego spotkania w Katowicach. Jego zdaniem, jest nieakceptowalne, by jednostka jak CPK próbowała zapełnić lukę między wyborami a ustanowieniem nowych władz, podejmując kluczowe decyzje na przyszłość.

Kwestią sporną jest zgoda na konstrukcję szybkiej linii kolejowej łączącej Katowice z granicą czeską – wniosek o to złożył właśnie Centralny Port Komunikacyjny. To temat, który staje się coraz bardziej drażliwy dla lokalnej społeczności i polityków.

Ten sprzeciw ze strony śląskich samorządowców jest jednym z wielu głośnych protestów politycznych odnoszących się do planów budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, które pojawiły się w ostatnim czasie.