Rozwój infrastruktury edukacyjnej: Nowy żłobek dla 75 dzieci w Czerwionce-Leszczynach

W Czerwionce-Leszczynach trwają intensywne prace budowlane, które mają na celu powiększyć infrastrukturę edukacyjną miasta. Mowa o budowie nowego żłobka miejskiego, który ma służyć jako bezpieczne i profesjonalnie zarządzane środowisko dla 75 dzieci. Inwestycja ta rozpoczęła się w lipcu bieżącego roku i jest planowana do zakończenia w listopadzie 2024 r.

Obecnie, prace nad żłobkiem na ulicy Pawlasa w dzielnicy Leszczyny idą pełną parą. Do tej pory ukończono budowę zewnętrznych ścian nośnych, przygotowano stal zbrojeniową dla wieńców obwodowych stropów, a także wykonano ułożenie kruszywa grubego pod przyszłe drogi wewnętrzne. Zostały też zainstalowane niezbędne przyłącza.

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez Urząd Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, obecnie trwają roboty szalunkowe pod strop gęstożebrowy nad parterem obiektu. Po zakończeniu prac budowlanych, przewidziane są procedury związane z odbiorem i uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie budynku, co umożliwi oficjalne otwarcie placówki.

Nowy żłobek będzie składał się z parterowego budynku, w którym znajdą się trzy oddziały żłobkowe. Każdy z nich będzie miał swoją salę żłobkową, węzeł sanitarny oraz magazyn podręczny. Oprócz tych pomieszczeń, budynek będzie także wyposażony w obszar administracyjno-socjalny, zaplecze kuchenne oraz pomieszczenia techniczne. Planowany zakres prac jest bardzo szeroki i obejmuje nie tylko budowę oddziałów żłobkowych, ale także rozbudowę infrastruktury towarzyszącej, takiej jak plac zabaw, nawierzchnie utwardzone, miejsca postojowe, elementy małej architektury czy zagospodarowanie zieleni.