Stan infrastruktury w Rybniku budzi niepokój mieszkańców

Na początek tygodnia dotarły do nas doniesienia od czytelnika, który wyraził swoje obawy dotyczące stanu infrastruktury dla pieszych i rowerzystów znajdującej się przy Zalewie Rybnickim. Czytelnik podkreślał, że miejsca te są zarośnięte i opustoszałe, co znacznie utrudnia korzystanie z nich. Ponadto, czytelnik zaznaczył problem z ławkami, które wydają się być w stanie opłakanym.

Informacje te zostały wysłane do redakcji portalu „Rybnik Dla Was”, gdzie czytelnik przekazał swoje spostrzeżenia na temat sytuacji w mieście. W jego opinii, „Rybnik jest coraz bardziej zaniedbany”.

Karolina Skorupa-Fojcik, zastępca dyrektora Działu Terenów Zieleni w Zarządzie Zieleni Miejskiej (ZZM), odpowiedziała na skargę czytelnika. Wyjaśniła, że Rybnickie Służby Komunalne są odpowiedzialne za utrzymanie chodników, natomiast Dział Terenów Zieleni w ZZM zajmuje się konserwacją terenów zieleni miejskiej oraz obszarów zielonych przy drogach przez cały rok. Karolina Skorupa-Fojcik podkreśla, że koszenie jest przeprowadzane zgodnie z planem i harmonogramem, a także reaguje na zgłoszenia mieszkańców.

Zastępca dyrektora Działu Terenów Zieleni w ZZM zwróciła uwagę, że ławki wokół Zalewu Rybnickiego, a także teren, na którym się znajdują, są własnością Fundacji Elektrowni Rybnik. Poinformowała również, że sprawy dotyczące tych ławek zostały już zgłoszone przez interwencję do Straży Miejskiej.

Skorupa-Fojcik dodała, że ławki znajdujące się w parkach i na ścieżkach pieszych, które są utrzymywane przez ZZM, są regularnie kontrolowane. Wszystkie zgłoszenia interwencyjne są realizowane na bieżąco. Wyjaśniła również, że ostatnio Dział Terenów Zieleni w ZZM przeprowadza renowację miejskich mebli i planuje wymienić niektóre ławki na nowe, zakupione w ramach przetargu na miejskie meble.