Zasoby informacyjne dla chcących ubiegać się o fundusze unijne na terenie Rybnika

Na terenie miasta Rybnik, w ramach kampusu miejskiego, znajduje się Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE), gdzie można skorzystać z pomocy specjalistów w sprawach związanych z uzyskaniem dotacji z Unii Europejskiej.

PIFE został ulokowany na rybnickim kampusie, przy ulicy Rudzkiej 13C, w budynku będącym siedzibą Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. To tutaj eksperci udzielają bezpłatnych porad na temat procesu aplikowania o środki unijne.

Porady oferowane przez konsultantów obejmują obszar ogólny, który zawiera informacje na temat charakterystyki funduszy europejskich oraz możliwości uzyskania finansowania dla różnego rodzaju projektów. Ponadto, usługi specjalistyczne obejmują szczegółowe wyjaśnienia dotyczące warunków aplikowania o dotacje, wstępną pomoc w przygotowywaniu wniosków konkursowych oraz wsparcie w realizacji i rozliczaniu projektów.

Konsultanci PIFE są dostępni nie tylko osobiście w siedzibie punktu przy ulicy Rudzkiej 13C (na drugim piętrze, lokal 3.5), ale również telefonicznie (pod numerami: 512 986 477, 32 42 22 446 wew. 5, 32 42 12 149 wew. 5) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.