Wizja odnowy ulicy Górnośląskiej w Niedobczycach – miasto Rybnik stara się o wsparcie finansowe

Ulica Górnośląska, usytuowana w dzielnicy Niedobczyce w Rybniku, stoi przed planowanym remontem. Miasto zaplanowało tę znaczącą inwestycję na rok 2025, której głównym celem jest podniesienie standardu drogi oraz poprawa warunków bezpieczeństwa dla jej użytkowników. Znalezienie środków na sfinansowanie prac wiąże się z potencjalnym uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg jako ścieżka dofinansowania

Rybnik złożył aplikację o fundusze na renowację ulicy Górnośląskiej do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W związku z dodatkowym naborem ogłoszonym przez Wojewodę Śląskiego na rok 2024, Rybnik ma szanse na pozyskanie wymaganych funduszy. Przewidywany koszt całego przedsięwzięcia to około 2 miliony złotych.

Przewidziane etapy wykonania inwestycji

Odpowiedź w kwestii przyznania dofinansowania powinna nadejść po wakacjach 2024 roku. Po pozytywnej decyzji, miasto ma zamiar ogłosić przetarg na wykonawcę prac remontowych, które miałyby ruszyć wiosną 2025 roku. Ten termin pozwoli na kompleksowe odnowienie nawierzchni, co znacznie zwiększy komfort i bezpieczeństwo korzystających z drogi.

Aktualny stan nawierzchni i tymczasowe rozwiązania

Przed rozpoczęciem dużych prac remontowych, Rybnickie Służby Komunalne podejmują działania mające na celu poprawę obecnego stanu nawierzchni. Aktualnie prowadzone są prace naprawcze używając emulsji i grysu, które mają zapewnić bezpieczeństwo i względny komfort mieszkańcom korzystającym z ulicy Górnośląskiej.

Alternatywne plany na brak dofinansowania

W przypadku nieotrzymania dofinansowania, Rybnickie Służby Komunalne planują przeprowadzić wymianę nawierzchni w ramach ich stałej działalności. Prace byłyby realizowane etapami, co pozwoliłoby na sukcesywną poprawę warunków drogowych, nawet bez dodatkowych środków finansowych.

Renowacja ulicy Górnośląskiej ma kluczowe znaczenie dla mieszkańców Niedobczyc. Dzięki staraniom miasta o dofinansowanie, istnieje możliwość kompleksowego odnowienia tej kluczowej drogi. Mieszkańcy z niepokojem czekają na decyzję, która umożliwi rozpoczęcie prac i znaczącą poprawę warunków drogowych.