Twierdzenia o błędnej inwestycji w Rybniku: Zaskakujący konflikt ekologów z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska

Towarzystwo na rzecz Ziemi kieruje ostre zarzuty pod adresem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Katowicach. Ekolodzy twierdzą, że RDOŚ przygotowała nieprawidłowy raport środowiskowy dotyczący budowy bloku gazowego przy Elektrowni w Rybniku. Wyrażają również obawy, że ocena stanu ichtiofauny wykonana przez RDOŚ jest wadliwa.

Zgodnie ze stanowiskiem Towarzystwa na rzecz Ziemi, PGE prowadzi budowę instalacji gazowej na terenie elektrowni w Rybniku opierając się na pozwoleniu budowlanym, które zostało wydane na podstawie nieprawidłowo przeprowadzonej oceny stanu ichtiofauny.

W Polsce intensywnie rozbudowywane są elektrownie gazowe, które korzystają z otwartych systemów chłodzenia – a to może być niebezpieczne dla ryb. Jednym z takich miejsc jest elektrownia gazowa w Rybniku, zlokalizowana nad zbiornikiem zaporowym rzeki Ruda, która ma moc 922,5 MW. Do chłodzenia tej elektrowni każdego roku pobieranym będzie 755 mln m3 wód – na porównanie, największy zbiornik retencyjny w Polsce, Solina, ma pojemność 472 mln m3.

Towarzystwo na rzecz Ziemi przeprowadziło również analizę naukową, pokazującą, że wyniki odłowów ryb wykonane w połowie grudnia są niewiarygodne, ponieważ w tym czasie ryby nie przebywają na typowych stanowiskach w rzece i zazwyczaj koncentrują się na zimowiskach lub migrują na nie.

Ekolodzy wyrażają również zaniepokojenie brakiem badań rzeki Ruda przed zbiornikiem rybnickim. Twierdzą, że odłowy dolnego odcinka rzeki Rudy były przeprowadzone nielegalnie, bez wymaganych decyzji Marszałka i RDOŚ/GDOŚ. Krytykują również, że dokonano oceny stanu ichtiofauny zbiornika Rybnik tylko na podstawie wywiadów z „wiarygodnymi przedstawicielami PZW”, pomijając dane z rejestrów połowowych.

Zdaniem ekologów, tak pozyskane wyniki są bezużyteczne do prawidłowej oceny stanu ichtiofauny oraz ustalenia składu gatunkowego i liczebności ryb w rzece i zbiorniku. Brak solidnej wiedzy na temat różnych gatunków uniemożliwił rzetelną ocenę wpływu bloku gazowego na ichtiofaunę i ekosystem wodny. Mimo to, RDOŚ z Katowic pozytywnie uzgodniło raport ooś, na podstawie którego miasto Rybnik wydało pozwolenie budowlane.

Towarzystwo na rzecz Ziemi jest przekonane, że precyzyjne dane dotyczące ichtiofauny są niezbędne do oceny wpływu inwestycji na środowisko. Wskazują na możliwe zagrożenia dla młodych form ryb wynikające z systemów chłodzenia elektrowni oraz negatywne skutki zrzutu podgrzewanych wód pochłodniczych. Bez tej oceny, raport ooś wraz z wydanym pozwoleniem budowlanym powinny – według nich – trafić do kosza.