Zwolnij! Funkcjonariusze przeprowadzają operację o nazwie "Prędkość"

Od wczesnych godzin porannych, na terenie całego województwa, policjanci przystąpili do realizacji narodowego projektu oznaczonego mianem „Prędkość”. Operacja ta ma na celu wymuszenie przestrzegania zasad ograniczenia prędkości przez osoby za kierownicą.

Policjanci, podczas prowadzenia akcji „Prędkość”, skupią swoją uwagę na monitorowaniu szybkości pojazdów. Kontrole te będą przeprowadzane zarówno w sposób statyczny, jak i dynamiczny.

W trakcie operacji zostaną wykorzystane patrole policyjne wyposażone w wideorejestratory. Szczególna uwaga zostanie poświęcona miejscom, które są najbardziej newralgicznymi punktami w kontekście częstości występowania wypadków drogowych, powodowanych przez nadmierną prędkość. To dotyczy w szczególności miejsc, gdzie znajdują się przejścia dla pieszych. Dodatkowo, w działania wprowadzone zostaną specjalne jednostki policyjne SPEED. Ich kluczowym zadaniem jest zapobieganie niebezpiecznym sytuacjom na drodze, w tym przede wszystkim tłumienie zjawiska przekraczania dozwolonej prędkości – informuje starszy aspirant Bogusława Kobeszko, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rybniku.