Utrudnienia w ruchu drogowym podczas XIV PKO Rybnickiego Półmaratonu Księżycowego

Planowany na 22 czerwca, od około godziny 20:00 do 23 czerwca do około godziny 2:00, XIV PKO Rybnicki Półmaraton Księżycowy przyniesie ze sobą pewne utrudnienia w ruchu drogowym. W wyżej wymienionych godzinach część ulic w Rybniku będzie czasowo zamknięta lub ograniczona dla ruchu drogowego z powodu tego nocnego wydarzenia sportowego.

Trasa wyznaczona dla biegaczy prowadzi przez ulice Gliwicką (OSR RUDA), Obwiednię Północną, Rudzką, Plac Kościelny, Św. Jana, Sobieskiego, Rynek, Raciborską, Bulwary nad Nacyną, Rudzką (od oczyszczalni), Podmiejską, Św. Maksymiliana, Rybacką, Lipową, Gliwicką. Z uwagi na zawody biegowe, kierowcy muszą skorzystać z objazdów.

Zalecane trasy objazdowe dla kierunków Bytomia, Katowic, Żor i Gliwic są następujące: rondo Góreckiego-Rudzka-Podmiejska (rondo ER), ulica Góreckiego przez rondo Orzepowickie, rondo Solidarności, ulica Budowlanych przez rondo Mazamet, rondo Wileńskie, ulica Kotucza (DK 78), rondo Gliwickie, ulica Wyzwolenia, do ulicy Sybiraków (DW 925) oraz ulica Kotucza (DK 78), rondo Gliwickie, ulica Wyzwolenia, ulica Mikołowska (DW 925), ulica Wielopolska przez rondo Larissa, do ulicy Gliwickiej (DK 78).

Objazdy dla kierunków Żory, Pszczyna, Bytomia, Katowic, centrum miasta, Raciborza, Chałupek, Wodzisławia Śl., Rudy są następujące: ulica Gliwicka (DK 78), ulica Wielopolska przez rondo Larissa, ulica Mikołowska (DW 925) do ulicy Sybiraków (DW 925), a także ulica Mikołowska (DW 925), ulica Wyzwolenia, rondo Gliwickie, ulica Kotucza (DK 78),
oraz ulica Mikołowska (DW 925), ulica Wyzwolenia, rondo Gliwickie, ulica Kotucza (DK 78), rondo Wileńskie, ulica Budowlanych przez rondo Mazamet, rondo Solidarności, ulica Góreckiego przez rondo Orzepowickie do ulicy Rudzkiej (DW 920).

Podczas trwania maratonu, niektóre linie komunikacji miejskiej: 14, 26, 32, 43 i 45 będą miały zmienione trasy. Przystanki Gliwicka Szpital, Kąpielisko Ruda, Wielopole Skrzyżowanie, Rybnicka Kuźnia Elektrownia, Rybnicka Kuźnia Osiedle, Kuźnia Maksymiliana, Rybnicka Kuźnia Szkoła, Orzepowice Kuźnia, Północ Wawok, Rudzka Cmentarz, Rondo Gliwickie oraz Wielopole Lipowa zostaną czasowo wyłączone z obsługi.

Wszystkie te zmiany dotkną wieczornych kursów na wymienionych liniach. Szczegółowe informacje na temat zmiany tras są dostępne dla każdej z linii. Nie zaplanowano żadnych przystanków zastępczych na okres objazdu.

Za wszelkie niedogodności związane z tymi zmianami przepraszamy i prosimy o zrozumienie. To ważne wydarzenie sportowe ma na celu promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród mieszkańców naszego miasta.