Dzieci i młodzież szkolna triumfują w Powiatowych Turniejach Koszykówki 3×3

W ubiegłym tygodniu, młodzi entuzjaści koszykówki z różnych placówek edukacyjnych zgromadzili się na dwóch powiatowych turniejach koszykówki 3×3. Zawody te były nie tylko okazją do sportowej rywalizacji, ale również do integracji i wspólnej rozrywki. Rozgrywki koszykówki 3×3 zaprojektowane dla młodszych kategorii wiekowych cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Za organizację zawodów odpowiedzialne były dwie instytucje – Uczniowski Klub Sportowy „GRACZ” oraz Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rybniku. Wzięło w nich udział pięć drużyn ze szkół podstawowych. Wszystko to odbyło się dzięki wsparciu sponsorów, którzy ufundowali nagrody i poczęstunek dla uczestników.

23 maja, w czwartek, najmłodsi mieli okazję wystartować w I Powiatowym Turnieju Koszykówki 3×3. Drużyny pięciu szkół podstawowych, w tym SP Jankowice, Raszczyce, Lyski, Adamowice i Szczerbice rywalizowały na boisku o tytuł najlepszej drużyny. Pięć drużyn dziewcząt i trzy drużyny chłopców toczyły zacięte batalie w 8-minutowych meczach, które odbywały się w formule „każdy gra z każdym”.

Po weekendzie, w poniedziałek 27 maja, do walki stanęli starsi uczniowie w ramach III Powiatowego Turnieju Koszykówki 3×3. Również tutaj o tytuł rywalizowało osiem drużyn z pięciu szkół podstawowych. SP Jankowice, Adamowice i Lyski wystawiło drużyny zarówno dziewcząt jak i chłopców, a SP Gaszowice i Szczerbice były reprezentowane tylko przez drużyny chłopców.

Rozgrywki były organizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „GRACZ” oraz Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rybniku jako część działań promujących aktywność fizyczną wśród młodzieży szkolnej. Koszykówka 3×3 jest jednym z niewielu sportów obok piłki nożnej halowej, łyżwiarstwa szybkiego i unihokeja, dla których UKS „GRACZ” organizuje rozgrywki na terenie całego powiatu.

Pełen przegląd wyników zawodów i szczegółowe informacje na temat poszczególnych meczów można znaleźć w materiałach udostępnionych przez organizatorów. Nagrody: puchary i medale ufundowane były przez Powiat Rybnicki, a poczęstunek i obsługę sędziowską sfinansowano ze środków zadania „Propagowanie Aktywności Fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lyski”, współfinansowanego przez Urząd Gminy w Lyskach i UKS „GRACZ”.

Organizatorzy gorąco zapraszają na kolejną edycję turnieju w przyszłym roku, mając nadzieję na jeszcze większą frekwencję i zaangażowanie młodych sportowców.