Przyspieszenie inwestycji w szkolnej infrastrukturze sportowej: II Liceum Ogólnokształcące w Rybniku otrzyma dodatkowe 3,5 mln zł na budowę sali gimnastycznej

Grupa zainteresowanych – uczniowie, kadra dydaktyczna oraz rodzice – z II Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku długo zabiegała o realizację projektu nowoczesnej sali gimnastycznej przy swojej placówce. Teraz ich wysiłki przynoszą rezultaty, a Miasto zdecydowało się na zwiększenie funduszów przeznaczonych na realizację tego przedsięwzięcia.

Inwestycja w postaci rozbudowy II Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku jest już w trakcie realizacji. Zakłada ona nie tylko budowę sali gimnastycznej, ale także dodatkowych pomieszczeń szatniowych, dydaktycznych oraz bibliotekarskich. Zakończenie budowy przewidziane jest na rok 2026. Łączne środki finansowe na ten cel wynoszą 21.400.000 zł dla lat 2021-2026. W tym zestawieniu znalazły się zarówno środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (14.450.000 zł), jak i z budżetu miasta – (6.950.000 zł).

Nowo budowany obiekt sportowy będzie miał ciekawą, wielokątną formę składającą się z połączonych prostopadłościanów. Planowany jest na jedno piętro podziemne i dwa nadziemne. Zintegrowany zostanie z istniejącym obiektem szkolnym za pomocą dwóch łączników. W ramach zagospodarowania przestrzeni zaplanowano także budowę ścieżek dla pieszych, odnowienie ogrodzenia oraz instalację elementów małej architektury.

W rezultacie tej inwestycji, w II LO, gdzie aktualnie uczy się 677 uczniów, powstanie pełnowymiarowa sala gimnastyczna o rozmiarach 31,6×19 m. Dodatkowo, zyskają oni dostęp do nowych pomieszczeń biblioteki i czytelni, dwóch dodatkowych sal lekcyjnych oraz szatni szkolnych. Zgodnie z najnowszymi standardami, budynek zostanie w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na wszystkich piętrach, zarówno podziemnych, jak i naziemnych.