Inspektor Arkadiusz Więcek przejmuje stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku

Zmienił się szef Komendy Miejskiej Policji w Rybniku. Inspektor Rafał Głuch przestał piastować to stanowisko, a jego miejsce zajął inspektor Arkadiusz Więcek, który już przybył do naszego miasta.

W siedzibie rybnickiej policji odbyło się uroczyste wprowadzenie nowego komendanta. Inspektor Więcek pełni swoją rolę od 1 czerwca, kiedy to został nim oficjalnie mianowany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach – inspektora doktora Tomasza Michułkę. Inspektor Artur Bednarek, Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, osobiście przeprowadził ceremonię wprowadzenia nowego szefa.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę ceremonii – starszego aspiranta Arkadiusza Ryznara, inspektorowi Arturowi Bednarkowi, Pierwszemu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Następnie sierżant sztabowy Dariusz Moc z Zespołu Kadr i Szkolenia przedstawił profil nowego komendanta. Aspirant Patryk Polok z Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego odczytał rozkaz nominacyjny, który następnie wręczył inspektorowi Więckowi – relacjonuje st. asp. Bogusława Kobeszko, oficer prasowy KMP Rybnik.

Więcek podziękował za zaufanie, które w nim pokładano i zapewnił, że dołoży wszelkich wysiłków, aby spełnić oczekiwania.

Nowy komendant jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Służbę w policji rozpoczął 1 września 1993 roku w Jaworznie. Po prawie dwóch latach w pionie prewencji, przeniósł się do Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Rejonowej Policji w Jaworznie.

Pierwsze stanowisko kierownicze objął w lipcu 2000 roku, kiedy to został Kierownikiem Referatu Kryminalnego Wydziału Kryminalnego KMP w Jaworznie. W lutym 2007 roku został Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego tej samej komendy, a już kilka miesięcy później, w lipcu tego samego roku, powierzono mu stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie. Po prawie 5 latach funkcjonowania na tym stanowisku, w maju 2011 roku, Więcek został mianowany Komendantem Miejskim Policji w Jaworznie.

We wrześniu 2012 roku opuścił swoją macierzystą jednostkę i objął stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Mysłowicach – służył tam przez 4 lata. Od września 2016 roku był Komendantem Powiatowego Policji w Będzinie, a od 1 czerwca 2024 roku stoi na czele rybnickiej jednostki.

Dotychczasowy komendant KMP Rybnik – inspektor Rafał Głuch, został nowym szefem policji w Myszkowie.