Implementacja mobilnych punktów zbiórki odpadów w trzech dzielnicach Rybnika – szczegółowe informacje o lokalizacjach i harmonogramie

W najbliższym czasie, mieszkańcy trzech wybranych dzielnic Rybnika zyskają możliwość korzystania z mobilnych punktów odbioru odpadów. Te specjalne stacje będą przyjmować elektrośmieci oraz inne niebezpieczne odpady.

Odpady zbierane będą bezpośrednio z pojazdów firm zajmujących się ich wywozem, co umożliwi mieszkańcom oddanie takich odpadów jak: przeterminowane medykamenty, zużyte baterie i akumulatory, farby, rozpuszczalniki, oleje, środki ochrony roślin, świetlówki i lampy rtęciowe, a także drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Planowana organizacja „Mobilnych punktów odbioru odpadów” obejmuje następujące dni oraz lokalizacje:

11 czerwca (wtorek) w godzinach 14:00-18:00 – dzielnica Północ – ulica Żużlowa – miejsce to jest parkingiem znajdującym się przy Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym.

13 czerwca (czwartek) w godzinach 14:00-18:00 – dzielnica Niedobczyce – ulica Górnośląska 103 – punkt znajduje się na parkingu przy „Orliku”.

14 czerwca (piątek) w godzinach 14:00-18:00 – dzielnica Gotartowice – ulica Szybowcowa 21 za budynkiem Straży Pożarnej.