Umowa podpisana: STRABAG zbuduje nową kładkę łączącą dzielnice Boguszowice

Dnia 27 maja, poniedziałek, doszło do podpisania umowy dotyczącej budowy nowej kładki dla pieszych. To właśnie ona ma połączyć dwie części Boguszowic: Stare i Osiedle. Formuła, w której ma być przeprowadzone to zadanie, nazywa się „zaprojektuj i wybuduj”. Firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z Wrocławia, która zdobyła kontrakt, za swoje usługi otrzyma 2,6 miliona złotych.

Rybnicki magistrat zapowiada znaczące zmiany w krajobrazie dzielnic dzięki nowemu mostowi międzydzielnicowemu. Ten obiekt to nie tylko kładka nad torami kolejowymi, ale przede wszystkim istotne połączenie między dwoma rybnickimi dzielnicami. Oprócz samego projektowania i budowy nowego przejścia, do obowiązków firmy będzie należało również częściowe rozebranie obecnej kładki – oczywiście po tym, jak nowa zostanie oddana do użytku.

Realizację projektu oraz budowę nowego przejścia pieszo-rowerowego podejmie się firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., która zwyciężyła w przetargu. Za swoje usługi otrzyma ona kwotę 2 672 602,17 zł. Zgodnie z treścią podpisanej umowy, wykonawca ma 570 dni na wykonanie powierzonych mu zadań.