Wsparcie finansowe dla zabytków Rybnika: miejski budżet na konserwację i renowację w 2024 roku

Członkowie Rady Miasta Rybnika podjęli decyzję o przyznaniu funduszy na konserwację i odnowę kilku zabytkowych budynków i obiektów na terenie miasta. Dotacje te pochodzą z budżetu miasta na rok 2024.

Wnioski o dofinansowanie zostały złożone przez beneficjentów, a następnie poddane weryfikacji pod kątem formalnym i ocenione przez odpowiednią Komisję. Ostatecznie, wsparcie finansowe zostało przyznane na prace konserwatorskie i restauracyjne w siedmiu obiektach zarejestrowanych jako zabytki lub notowanych w gminnym wykazie zabytków.

Do beneficjentów należy między innymi Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Rybniku-Popielowie, która otrzymała środki na prace konserwatorskie i restauracyjne struktury dzwonów nawiązujących do stylu średniowiecznego. Wartość dotacji wynosi 139 614, 84 zł, co stanowi całość kosztów prac.

Dwa historyczne dzwony różnej wielkości, które obecnie znajdują się na wieży kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Rybniku-Popielowie, są z końca XV wieku. Odlano je w 1486 roku (mniejszy dzwon) i 1496 roku (większy). Zostały wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków pod numerem B/420/2020 decyzją z 10 marca 2020 roku.

Początkowo wisiały one na wieży już nieistniejącego, drewnianego kościoła parafialnego św. Anny, zbudowanego w 1447 roku i zlokalizowanego na terenie cmentarza parafialnego. W miejscu tego kościoła w 1723 roku powstał nowy, drewniany obiekt sakralny, który doszczętnie spłonął w 1942 roku. Mimo to, dzwony z XV wieku przetrwały do naszych czasów i zostały umieszczone w nowym kościele wybudowanym w latach 1933-1934.

Te unikalne dzwony są prawdopodobnie najstarszymi zachowanymi dzwonami w Archidiecezji Katowickiej i mają niewątpliwą wartość historyczną i artystyczną. Stanowią ważne zabytki sztuki ludwisarskiej na skalę ponadregionalną. Dzwony i ich korony są w takim stanie, że możliwa jest ich renowacja i demontaż oraz prezentacja we wnętrzu kościoła po odtworzeniu drewnianej konstrukcji nośnej z charakterystycznymi dębowymi jarzmami zamocowanymi w kutych cybantach. Prace obejmą również wykonanie nowych serc dla dzwonów, dzięki czemu odzyskają one swoje pełne funkcje użytkowe. Stare serca zostaną wyeksponowane razem z dzwonami.