Podpisano umowę na budowę nowej kładki łączącej dzielnice Boguszowice: Stare i Osiedle

Dnia 27 maja, zgromadzeni w jednym miejscu przedstawiciele miasta oraz firmy STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z Wrocławia, postanowili oficjalnie sfinalizować umowę dotyczącą budowy nowego mostu dla pieszych i rowerzystów. Nowa kładka połączy dwie dzielnice Rybnika: Boguszowice Stare i Boguszowice Osiedle. W ramach tej umowy, firma STRABAG zobowiązała się do pełnej realizacji projektu, co obejmuje zarówno etap projektowania jak i samego wybudowania.

Planowana inwestycja to nie tylko budowa nowego mostu, ale również częściowe rozebranie istniejącej już kładki po tym jak nowa zostanie oddana do użytku. Szczególną uwagę zwraca fakt, że nadchodząca zmiana nie jest jedynie kosmetyczna. Zamiast dokonywać kolejnych napraw starej kładki, która była kluczowym punktem przeprawy dla mieszkańców obu dzielnic przez wiele lat, zdecydowano się na budowę całkowicie nowego obiektu.

Ogłoszony wcześniej przetarg na realizację tej inwestycji wygrała firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z Wrocławia, oferując wykonanie zadania za sumę 2 672 602,17 zł. Zgodnie z postanowieniami umowy, firma ma 570 dni na realizację projektu.

Nie można zapomnieć, że nowo powstający most będzie służył nie tylko pieszym i rowerzystom. Jego projekt będzie również uwzględniał potrzeby osób z niepełnosprawnościami, co niewątpliwie wpłynie na poprawę komfortu korzystania z tej przeprawy dla wszystkich mieszkańców.