Umowa na kontynuację budowy Hospicjum w Rybniku-Niedobczycach została podpisana

Na dzień 24 maja tego roku, zapadła decyzja o kontynuacji prac budowlanych nad projektem hospicjum stacjonarnego w miejscowości Rybnik-Niedobczyce. Ta inwestycja, na którą społeczność lokalna czekała od dawna, ma na celu zapewnienie wsparcia tym, którzy przechodzą przez najcięższe chwile życia.

Podpisano umowę z firmą MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego z Gliwic. To przedsiębiorstwo zostało wyłonione jako wykonawca projektu po procesie przetargowym i będzie odpowiedzialne za finalizację budowy hospicjum. Kwota przeznaczona na ten cel wynosi 37 036 764,69 zł.

Zakres tego zamówienia nie ogranicza się jedynie do samego obiektu hospicjum. Projekt obejmuje także kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół, co zawiera między innymi budowę sieci zewnętrznych, dróg dojazdowych i wewnętrznych, miejsc parkingowych, chodników oraz tras dla pieszych. Istotnym elementem jest również stworzenie dodatkowej infrastruktury, elementów małej architektury i obszarów zielonych.

Zgodnie z umową, prace budowlane na terenie hospicjum stacjonarnego w Rybniku-Niedobczycach powinny zakończyć się do roku 2025. Okres przeznaczony na wykonanie projektu wynosi 600 dni od dnia podpisania kontraktu.

Ta inwestycja ma ogromne znaczenie dla społeczności lokalnej, ponieważ zapewnia wsparcie i opiekę osobom w terminalnym stadium choroby. Hospicjum stacjonarne nie tylko oferuje profesjonalną opiekę medyczną, ale także wsparcie psychologiczne i duchowe dla pacjentów oraz ich rodzin. Podpisanie umowy z wykonawcą to kluczowy krok do realizacji tego ważnego projektu. Mieszkańcy Rybnika z niecierpliwością czekają na otwarcie hospicjum, które będzie stanowiło istotny punkt wsparcia dla regionu.