Policja intensyfikuje działania na rzecz bezpieczeństwa pieszych w Rybniku

W trosce o dobro najbardziej narażonych uczestników ruchu drogowego, policjanci z oddziału ruchu drogowego w Rybniku kładą szczególny nacisk na ich bezpieczeństwo. Mając na celu zredukowanie liczby niebezpiecznych incydentów i zdarzeń drogowych dotyczących pieszych, funkcjonariusze uruchamiają specjalną akcję pod nazwą „Bezpieczny Pieszy”.

Awatar.
Funkcjonariusze zajmujący się sprawami ruchu drogowego w rybnickiej służbie policyjnej przystępują do intensywnego monitoringu lokacji, gdzie stężenie ruchu pieszego jest najwyższe. Istotą takiego działania jest minimalizacja tragicznych wypadków, które niestety często dotykają słabiej chronionych użytkowników dróg. Kluczowym aspektem tego przedsięwzięcia jest również podkreślenie roli, jaką sami piesi odgrywają w kwestii swojego bezpieczeństwa.

Nie zapominajmy, że w konfrontacji z jadącym samochodem, pieszy ma znikome szanse na przeżycie. Dlatego właśnie apelujemy do was o rozwagę i odpowiedzialne podejście do swojego bezpieczeństwa!