Francuscy specjaliści odwiedzili składowisko pogórnicze w Czerwionce-Leszczynach. Jaki był cel ich wizyty?

Eksperci z Francuskiego Narodowego Instytutu Środowiska Przemysłowego i Ryzyka (INERIS) zdecydowali się na odwiedziny składowiska pogórniczego mieszczącego się w Czerwionce-Leszczynach. Chcieli osobiście zapoznać się z polskimi doświadczeniami dotyczącymi efektywnych technik zwalczania zagrożeń pożarowych na hałdach odpadów powęglowych, a także procesem rekultywacji takich miejsc.

Nie da się ukryć, że polskie know-how w kontekście zabezpieczania hałd odpadów powęglowych przed pożarami rozbudza zainteresowanie ekspertów z zagranicy. W ramach wizyty studyjnej, składowisko po dawnej kopalni KWW Dębieńsko, znajdujące się właśnie w Czerwionce-Leszczynach, miało okazję gościć delegację francuskich urzędników. Wizyta ta była elementem prac nad raportem zatytułowanym „Międzynarodowa ocena problemu samozagrzewania hałd odpadów powęglowych”.

W ramach wizyty składowiska w Czerwionce-Leszczynach, obecni byli nie tylko przedstawiciele INERIS, ale także członkowie GEODERIS – grupy interesu publicznego stworzonej między innymi przez Ministerstwo Transformacji Ekologicznej i Solidarności, a także BRGM, czyli francuskiej służby geologicznej, które jest czołową publiczną instytucją w kraju przypisywaną do działań związanych z naukami o Ziemi, którą to wiedzę wykorzystuje do zarządzania zasobami powierzchni oraz podpowierzchni w trosce o zrównoważony rozwój. Polskę reprezentowali członkowie spółki ZOWER, odpowiedzialnej za zarządzanie tym obszarem, urzędnicy gminy Czerwionka-Leszczyny, a także specjaliści z Politechniki Śląskiej – dr inż. Zenon Różański, dr hab. inż. Paweł Wrona prof. PŚ oraz dr inż. Jacek Korski z Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach.