Coraz efektywniejsze rozstrzyganie spraw frankowych przez sądy: odetchnienie dla tysięcy zadłużonych

W pierwszym kwartale 2024 roku sądy okręgowe w Polsce zanotowały 41% wzrost rozstrzygniętych spraw dotyczących kredytów frankowych, w porównaniu do tego samego okresu w roku 2023. Jest to sygnał nadziei dla wielu kredytobiorców. Do tej pory, sądy, które najprędzej wydawały wyroki w takich sprawach, znajdowały się przede wszystkim w Częstochowie i Sosnowcu oraz poza Śląskiem, w Suwałkach, Elblągu i Tarnobrzegu. Obecnie jednak widoczne jest przyspieszenie również w Warszawie, która była dotychczas miejscem najdłuższych oczekiwań na rozstrzygnięcie.

Dane z 47 sądów okręgowych wskazują, że w pierwszych trzech miesiącach 2024 roku udało im się załatwić prawie 16,5 tys. spraw związanych z kredytami frankowymi. To oznacza wzrost o 41% w porównaniu do analogicznego czasu w ubiegłym roku, kiedy liczba takich spraw wynosiła niecałe 11,7 tys.

Zgodnie z opinią ekspertów, przyczyną tego pozytywnego trendu jest rosnące doświadczenie sędziów w sprawach związanych z kredytami frankowymi, co przekłada się na szybsze prowadzenie postępowań. Wpływ ma również narastająca presja czasu spowodowana dużym nagromadzeniem spraw frankowych, która może motywować sądy do efektywniejszego ich rozstrzygania.