Dotacje miejskie na renowację zabytków w Rybniku

23 maja w Rybniku odbędzie się sesja Rady Miasta, podczas której radni będą dyskutować na temat kilku projektów uchwał związanych z finansowym wsparciem dla renowacji zabytków. Magistrat zamierza przeznaczyć duże sumy na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane związane z obiektami wpisanymi do rejestru zabytków oraz znajdującymi się w gminnej ewidencji zabytków.

Pierwszy z projektów dotyczy historycznych dzwonów kościelnych, które zdobią wieżę kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w dzielnicy Rybnik- Popielów. Dzwony pochodzące z późnego XV wieku (konkretnie z lat 1486 i 1496) są wpisane do rejestrów zabytków pod numerem B/420/2020, a decyzję o tym podjęto 10 marca 2020 roku.

Początkowo dzwony zawieszone były na wieży drewnianego kościoła parafialnego pw. św. Anny, który został wybudowany w 1447 roku na terenie cmentarza parafialnego, ale spłonął w 1942 roku. Dzwony przetrwały pożar i zostały przeniesione do nowego kościoła, wybudowanego w latach 1933-1934. Obecnie uważane są za najstarsze zachowane dzwony w Archidiecezji Katowickiej, co nadaje im wyjątkową wartość historyczną i artystyczną.

Planowane prace konserwatorskie obejmują renowację, demontaż oraz ekspozycję dzwonów we wnętrzu kościoła po wykonaniu rekonstrukcji drewnianej konstrukcji wsporczej wraz z charakterystycznymi dębowymi jarzmami. Ponadto przewidziano wykonanie nowych serc dzwonów, które przywrócą im pełne walory użytkowe. Wszystko to ma kosztować 139 614,84 zł, które miasto zamierza pokryć w całości.

Drugi projekt dotyczy renowacji zabytkowego budynku dawnej stacji pomp (obecnie maszynowni wodociągów miejskich) przy ulicy 3 Maja 14 w Rybniku. Budynek jest cennym przykładem architektury przemysłowej z początku XX wieku. Po kompleksowej renowacji budynek został zaadaptowany na sklep z antykami. Do budynku należy również część piwnic z zabytkowymi urządzeniami technicznymi. Radni będą rozważać przeznaczenie na ten cel dotacji o wartości 100 tys. złotych, co stanowi 33,16% całkowitego kosztu prac określonych w kosztorysie.