Utrudnienia wynikające z prac na sieci wodociągowej – gdzie mogą wystąpić problemy z dostępem do wody

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (PWiK) w Rybniku, na terenie miasta trwają prace związane z wymianą sieci wodociągowej. Proces modernizacyjny prowadzony jest w kilku wyznaczonych lokalizacjach, co może spowodować czasowe kłopoty z dostępem do bieżącej wody dla mieszkańców tych rejonów.

Jak przekazuje PWiK, na czas prowadzenia prac mogą występować pewne utrudnienia, takie jak problematyczny dojazd do nieruchomości czy spadek ciśnienia wody, aż po całkowity jej brak. Mieszkańcy Rybnika powinni być przygotowani na tego typu ewentualności.

Modernizacja systemu wodociągowego dotyczy następujących ulic:

W Jejkowicach są to ulice Główna i Poprzeczna. Na terenie Stodoł w Rybniku – ulica Rudzka. W Rybniku samej prace trwają na ulicy Lektorskiej. W Chwałęcicach natomiast prowadzone są one na ulicach: Dworskiej, Wiosennej oraz Czecha.

Mieszkańcy tych ulic muszą być przygotowani na ewentualny brak wody, który może wystąpić 21 maja. Są to: Rudzka (numery 390 – 469a), Zwonowicka, Lechicka, Czarnieckiego, Polan oraz Stalowa (numery 1 – 19) – jak informuje PWiK Rybnik Sp. z o.o. w oficjalnym komunikacie.

Planowane prace remontowe na sieci wodociągowej mają mieć miejsce w godzinach 04:00 – 17:00. W tym okresie mogą występować utrudnienia z dostawą wody do wyżej wymienionych lokalizacji.