Uruchomiono proces nabór do szkół ponadpodstawowych: Istotne informacje dla przyszłych uczniów

Na drodze ku kolejnemu poziomowi edukacji, 13 maja 2024 roku stanowi istotną datę dla uczniów, bowiem rozpoczyna się cykl rekrutacyjny do szkół ponadpodstawowych. Cały proces aplikacyjny jest realizowany za pomocą internetu, a Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnik szczegółowo objaśnia, jak przeprowadzić go pomyślnie.

Pierwszy etap to wybór szkół i kierunków od 13 maja. Kandydat powinien wytypować minimum trzy placówki, które preferuje. Następnie tworzy „listę preferencji”, w której podaje oddziały wybranych szkół, gdzie chciałby się kształcić. Nie ma limitu co do liczby wybranych oddziałów we wszystkich wymienionych szkołach! System uwzględnia pierwszy oddział na liście jako najważniejszy dla kandydata, a ostatni – jako ten o najmniejszym zainteresowaniu. Ważne jest jednak, by koniecznie wskazać przynajmniej trzy szkoły!

Wydział Edukacji podkreśla skuteczność następujących zasad wyboru:
– Pierwsza szkoła to „szkoła marzeń”.
– Druga szkoła to szkoła racjonalna.
– Trzecia szkoła to taka na wszelki wypadek.
Można wybrać trzy szkoły z różnych organów prowadzących, np. trzy z Rybnika, trzy z Żor i trzy z Powiatu Wodzisławskiego itd.

Drugi etap to dostarczenie aplikacji wraz z dokumentami do pierwszej wybranej szkoły do 17 czerwca (do godz. 15:00).

Etapy IIa: Do 29 maja (do godz. 15:00) należy dostarczyć aplikacje do klas dwujęzycznych, mundurowych i sportowych, jeśli kandydat wskazał takie oddziały na swojej liście preferencji.

Treci etap to uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 21 czerwca do 5 lipca (do godz. 15:00).

Czwarty etap to ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów 12 lipca.

Piąty etap polega na potwierdzeniu decyzji o podjęciu nauki od 12 do 18 lipca (do godz. 15:00).

Listę uczniów przyjętych do szkół zostanie ogłoszoną 19 lipca. W dniach od 22 do 25 lipca zostanie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja.