Były parlamentarzysta Adam G. ma przedłużony areszt o kolejne trzy miesiące

Adam G., były członek parlamentu i senator, pozostanie w areszcie na dodatkowe trzy miesiące. Został on zatrzymany grudniem poprzedniego roku, a teraz sąd zdecydował o przedłużeniu jego kary aresztu.

Zatrzymanie Adama G. miało miejsce na początku grudnia 2023 roku. Wtedy to zdecydowano o nałożeniu na niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu.

Śledztwo nadzorowane przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach wymierza Adamowi G. zarzuty zgodnie z artykułami 18 § 2 i 3 kk w zw. z art. 271 § 1 i 3 kk i art. 273 kk, w zw. z art. 11 § 2 kk i 12 § 1 kk, z art. 228 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk oraz innymi przepisami prawa karnego.

W lutym Prokuratura Krajowa poinformowała nas, że Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego. Decyzja została podjęta w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania na wniosek prokuratora.