Nowa lokalizacja biogazowni planowanej przez władze miasta: z Chwałowic przeniesiona do Niewiadomia

Po ponad miesiącu oczekiwania na oficjalną odpowiedź od urzędu miasta, otrzymaliśmy potwierdzenie naszych informacji. W połowie stycznia dowiedzieliśmy się, że władze Rybnika zdecydowały się przenieść planowaną budowę biogazowni. Zamiast Chwałowic, nową lokalizacją ma być teren przy ulicy Sportowej w dzielnicy Niewiadom. Po 1,5 miesiąca czekania, 27 lutego, uzyskaliśmy oficjalne potwierdzenie tego faktu.

Już latem ubiegłego roku donosiliśmy, że miasto rozpoczęło prace nad tym projektem. Zarówno rzecznik rybnickiego magistratu, jak i przedstawiciele miejskiej spółki – Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego – potwierdzili nasze ustalenia. Wówczas brano pod uwagę nawet cztery różne lokalizacje, z których najbardziej prawdopodobna wydawała się była dzielnica Chwałowice.

Nie wszystkim mieszkańcom przypadły do gustu plany miasta. Radni Karol Szymura i Andrzej Wojaczek zdecydowali się zwołać konferencję prasową, aby wyrazić swoje obawy dotyczące planowanej budowy. Sugerowali oni, że w rzeczywistości miasto chce postawić nie biogazownię, ale biofermentownię, która przetwarzałaby odpady biodegradowalne. Jak mówił w wrześniu 2023 roku Karol Szymura, tego typu instalacja może emitować nieprzyjemne zapachy nawet na odległość 1 km.

Na te zarzuty odpowiedział prezes Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku, Wojciech Muś. Stwierdził, że biogazownie są budowane w sposób hermetyczny, zgodnie z najlepszymi dostępnymi technikami i technologiami, które mają na celu minimalizowanie ewentualnych uciążliwości dla mieszkańców. Wszystkie etapy procesu – od przyjęcia odpadów do końcowego produktu w postaci nawozu – mają miejsce w zamkniętych pomieszczeniach.

Mieszkańcy Chwałowic również zabrali głos w tej sprawie. Wyrażali obawy przed powstaniem kolejnego Kłokocina i rozpoczęli zbieranie podpisów pod petycją przeciwko budowie biogazowni. Mimo że nie była jeszcze znana ostateczna lokalizacja instalacji (miałaby być ujawniona najpierw w październiku 2023 roku, a potem w styczniu 2024 roku), ani miasto, ani spółka miejska nie podzieliły się żadnymi dodatkowymi informacjami. Z naszych źródeł dowiedzieliśmy się jedynie, że z uwagi na społeczny opór, władze zdecydowały o rezygnacji z Chwałowic jako lokalizacji dla planowanej biogazowni.