Stworzenie parku kulturowego "Centrum Starego Rybnika" to już fakt – mieszkańcom dane więcej czasu na adaptację do nowych regulacji

Zgodnie z niedawną decyzją Rady Miasta Rybnika, plany na utworzenie parku kulturowego „Centrum Starego Rybnika” stały się rzeczywistością. Powołanie tego miejsca na 121 hektarach ma miejsce od 1 czerwca 2024 roku. Nowo powstałe centrum będzie podlegało określonym regulacjom, które mają za zadanie wprowadzić porządek i harmonię w sercu miasta.

Decyzja ta nie była jednak łatwa do podjęcia i wywołała wiele dyskusji wśród radnych. Zaskakującym obrotem sprawy było przedstawienie przez prezydenta autopoprawki do projektu uchwały, która daje mieszkańcom więcej czasu na dostosowanie się do nowych zasad panujących w parku kulturowym.