Zapoczątkowanie budowy gazociągu o wysokim ciśnieniu łączącego miasta Racibórz i Rybnik przez Gaz-System

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ogłosił rozpoczęcie konstrukcji gazociągu o wysokim ciśnieniu, który będzie łączył miasta Racibórz i Rybnik. Głównymi wykonawcami tej monumentalnej inwestycji są specjaliści z firmy ZRUG Sp. z o.o. Mają za zadanie doprowadzić gazociąg do Elektrowni w Rybniku oraz bloku gazowego, który jest obecnie w fazie budowy. Ambicją spółki jest przeprowadzenie całego przedsięwzięcia do końca II kwartału 2026 roku.

Każdy właściciel gruntów oraz użytkownik wieczysty, którego działka znajduje się na wyznaczonym obszarze montażowym zgodnie z decyzją lokalizacyjną, zostanie poinformowany na piśmie o planowanym terminie rozpoczęcia prac budowlanych. Informacje te zostaną dostarczone do adresów zarejestrowanych w katastrze nieruchomości pod nadzorem odpowiedniego starostwa powiatowego.

Protokół sporządzony podczas komisyjnego opisu stanu zagospodarowania działki przed i po budowie, będzie stanowił część dokumentacji w postępowaniu odszkodowawczym prowadzonym przez właściwego terytorialnie Wojewodę.

Główne parametry tego pionierskiego projektu obejmują: gazociąg o wysokim ciśnieniu o średnicy 700 mm, pracujący pod ciśnieniem 8,4 MPa i o łącznej długości ok. 116 km. Gazociąg Racibórz – Oświęcim został podzielony na następujące odcinki:

  • Racibórz – Rybnik – gazociąg o średnicy 700 mm i długości 38,7 km
  • Rybnik – Bojszowy – gazociąg o średnicy 700 mm i długości 58,8 km
  • Bojszowy – Chełmek – gazociąg o średnicy 700 mm i długości 8 km
  • gazociąg odgałęźny do Suszca o średnicy 300 mm i długości 10,5 km

Aktualny status inwestycji pokazuje, że etap projektowania został zakończony i uzyskano wszystkie niezbędne pozwolenia na budowę. W dniu 8 stycznia 2024 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowalnych dotyczących odcinka Racibórz – Rybnik (Ochojec). Przygotowanie pasa montażowo-budowlanego na terenach leśnych na odcinku Racibórz – Rybnik (Ochojec) również zostało zakończone.

Inwestycja zostanie wykonana na terenie województwa śląskiego i małopolskiego. Trasa gazociągu przebiegać będzie przez teren gmin: Racibórz, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lyski, Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Orzesze, Suszec, Kobiór, Tychy, Bojszowy, Bieruń, Oświęcim i Chełmek.