Warsztaty na temat zagrożeń związanych z narkotykami i dopalaczami dla młodzieży w Rybniku

W Rybnickim Centrum Doskonalenia Kadr Nauczycielskich i Edukacji Pedagogicznej „WOM” odbyły się szkolenia zatytułowane „Narkotyki, dopalacze – rzeczywiste niebezpieczeństwa dla młodego pokolenia oraz prawna odpowiedzialność niepełnoletnich”. Aspirant sztabowy Angelika Strzebinczyk, reprezentująca Komendę Miejską Policji w Rybniku, prowadziła całe wydarzenie, które miało miejsce 17 stycznia 2024 roku.

Podczas organizowania tego wydarzenia, Komenda Miejska Policji w Rybniku współpracowała z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rybniku oraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Rybniku.

Strzebinczyk, w ramach szkolenia skierowanego do pedagogów z naszego regionu, szczegółowo przedyskutowała faktyczne ryzyko związane z zażywaniem narkotyków i dopalaczy. Podkreśliła, że młodzi ludzie często są nieświadomi poważnych konsekwencji zdrowotnych, które wiążą się z używaniem tych substancji. Policjantka omówiła również aspekty prawne związane z takimi działaniami i przekazała informacje na temat konsekwencji prawnych.

Celem organizacji takiego wydarzenia było zwiększenie świadomości o niebezpieczeństwach płynących z używania substancji psychoaktywnych. Wszyscy uczestnicy mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę prawną na ten temat. Jednym z interesujących momentów szkolenia była prezentacja edukacyjnej walizki narkotykowej. Ta walizka zawierała modele najbardziej popularnych substancji dostępnych na polskim czarnym rynku, a także przykładowe przedmioty używane do kruszenia, przechowywania lub zażywania narkotyków.

Podczas warsztatów, aspirant sztabowy Angelika Strzebinczyk zachęcała uczestników do decyzyjnej i odpowiedzialnej reakcji na potencjalne zagrożenia. Informowała o metodach i opcjach działania w takich sytuacjach. Uczestnicy tych warsztatów mogli na pewno czerpać wiele wartościowych informacji i wiedzy z tej inicjatywy.