Obowiązek usuwania śniegu i lodu spoczywa na właścicielach, ostrzega Straż Miejska

Aktualne warunki atmosferyczne w naszym mieście, takie jak opady śniegu, deszcz ze śniegiem, lekkie odwilże oraz przymrozki nocne sprawiają, że chodniki stają się niebezpieczne dla przechodniów. Powstaje na nich błoto śnieżne lub lód, a sopelki lodu zwisają z budynków. Pracownicy Straży Miejskiej przypominają o obowiązku posiadaczy nieruchomości – za brak odśnieżenia bezpośrednio przyległych do domu chodników oraz niewyeliminowanie zalegającego śniegu czy sopli grozi sankcja finansowa.

Właściciele nieruchomości mogą zostać ukarani mandatem za nieusunięcie śniegu z chodników. Jednak jest to jedynie jedno z możliwych konsekwencji ich zaniedbania. Bardziej uciążliwe może okazać się wypłacenie odszkodowania osobie, która doznała szkody na zdrowiu z powodu naszego niedopilnowania obowiązków.

Warto pamiętać o tym obowiązku, który wynika zarówno z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2023 poz. 1469), jak i z Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682). Każdy właściciel nieruchomości powinien mieć na uwadze te przepisy, które nakładają na niego konkretną odpowiedzialność.