Wsparcie dla klubów sportowych w Rybniku: 5,5 mln złotych zabezpieczone na rok 2024

Zaplanowany budżet na 2024 rok dla miasta Rybnik uwzględnia aż 5,5 miliona złotych na pomoc stowarzyszeniom i klubom sportowym. Kwota ta wynika z „Programu współpracy z klubami sportowymi w Rybniku”, który został przyjęty przez radnych w 2021 roku.

Fundusze te mają być dystrybuowane poprzez dwa konkursy grantowe, które opierają się na „Ustawie o sporcie” i „Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Aby dodatkowo promować Rybnik jako miasto sportu, zarezerwowano 1,5 mln złotych. To oznacza, że w porównaniu do 2023 roku, dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych zwiększą się o 2 mln złotych.

Sport odgrywa kluczową rolę w społeczeństwie – wpływa nie tylko na zdrowie fizyczne, ale także psychiczne, integruje społeczność i sprzyja rozwojowi osobistemu. Z tego powodu, miasto Rybnik konsekwentnie dąży do tworzenia lepszych warunków dla uprawiania sportu. W ciągu ostatnich dwóch lat koszty utrzymania klubów sportowych i stowarzyszeń gwałtownie wzrosły. Kluby zmagają się głównie z kosztami transportu, które podwoiły się, oraz utrzymaniem kadry trenerskiej, która pochłania znaczny fragment budżetu klubu. Z tej przyczyny, jak podkreśla prezydent Rybnika Piotr Kuczera, zwiększenie wsparcia było koniecznością.

W klubach sportowych w Rybniku trenuje obecnie około 3,5 tysiąca młodych mieszkańców miasta. To dowodzi, że powróciliśmy do stanu sprzed pandemii i pokazuje potencjał tkwiący w organizacjach sportowych. Jak mówi Marek Pietras, przewodniczący Rybnickiej Rady Sportu, jest to także dowód na to, że rybniczanie chcą uprawiać sport.

Rybnicka Rada Sportu, reagując na prośbę klubów sportowych, apelowała o możliwie najszybsze ogłoszenie konkursu na realizację zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Dzięki temu można uniknąć sytuacji, w której kluby sportowe zostaną bez wsparcia na początku roku, kiedy to generują najwięcej kosztów. Ten postulat został uwzględniony – konkursy grantowe mają zostać ogłoszone około połowy listopada.

W planach miasta jest również dodatkowa pomoc finansowa dla klubów, które mają przedstawicieli biorących udział w kwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024. Szczegóły dotyczące tej pomocy będą zawarte w regulaminie konkursu grantowego.

Jak podsumowuje Marek Pietras, cieszy fakt, że zapisy „Programu współpracy z klubami sportowymi” są realizowane. Zaczynają być zaspokajane potrzeby rybnickich klubów w zakresie infrastruktury sportowej, a dodatkowo rozwija się Rybnicki Program Szkolenia Dzieci i Młodzieży. Miasto Rybnik wspiera także kluby piłkarskie, które przystąpiły do Certyfikacji PZPN. Obecnie w rybnickich klubach trenuje około 1200 młodych piłkarzy i piłkarek.