Wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa na horyzoncie – plany miasta na przyszłość

Planowane jest wzniesienie nowej, uniwersalnej hali sportowo-widowiskowej, która stanie się sercem „strefy wolnego czasu”, położonej w okolicach Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „Ruda” przy ulicy Gliwickiej. Celem powstania tego obiektu jest zapewnienie solidnej i bezpiecznej infrastruktury umożliwiającej uprawianie sportów drużynowych i indywidualnych w okresie jesienno-zimowym, co jest głównym postulatem środowiska sportowego Rybnika. Wskazują na to wyniki corocznych ankiet zawartych w „Raporcie o stanie sportu w Rybniku”.

Wśród zainteresowanych realizacją takiego projektu są przedstawiciele gier zespołowych, które są wspierane przez Miasto Rybnik w ramach realizacji „Programu współpracy z klubami sportowymi w Rybniku 2020-23”. Również kluby piłkarskie z poszczególnych dzielnic cenią sobie takie rozwiązania, szczególnie podczas zimowych przygotowań. Prezydent miasta Rybnik, Piotr Kuczera, zwraca uwagę na dodatkowe korzyści płynące z organizacji imprez sportowych i komercyjnych. Przyjazd uczestników tych wydarzeń ożywia lokalną gospodarkę, gdyż zwiększa obłożenie miejsc noclegowych oraz korzystanie z ofert gastronomicznych.

Dlatego też planowana hala musi być multifunkcjonalna. Tego typu rozwiązanie umożliwi jej bieżące utrzymanie przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Pełnowymiarowy obiekt pozwoli również na organizację imprez o wysokim standardzie przez kluby zajmujące się szkoleniem w sportach indywidualnych, takich jak judo (Polonia Rybnik, Kejza Team), szermierka, boks (RMKS Rybnik) i inne sporty walki, jak podkreśla Marek Pietras, przewodniczący Rybnickiej Rady Sportu

Podczas analizy możliwości powstania hali, miasto rozważało trzy lokalizacje: teren przyszkolnych boisk Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych przy ulicy św. Józefa, teren stadionu lekkoatletycznego MOSiR przy ulicy Żużlowej oraz teren boisk do piłki nożnej MOSiR przy ulicy Gliwickiej. Ostatecznie ostatnia z nich została uznana za najbardziej atrakcyjną – obiekt będzie doskonale komplementował istniejącą infrastrukturę miejsca, w którym znajduje się kompleks otwartych basenów miejskich, stadion lekkoatletyczny oraz stadion żużlowy.

Planowany obiekt będzie miał wymiary 44 m x 22 m i pomieścić będzie minimum 3000 osób. Będzie także wyposażony w loże VIP, szatnie, pomieszczenia do odnowy biologicznej, pomieszczenia administracyjne i magazynowe, a także miejsca przeznaczone dla mediów. Wykorzystywane będą materiały o różnym stopniu twardości w zależności od potrzeb danej dyscypliny sportowej lub rodzaju imprezy komercyjnej.