Najcenniejszy dar jaki możemy podarować – cenny płyn życia. Kolejna honorowa zbiórka krwi "Nasza Krew – Nasza Ojczyzna" w Katowicach

Nie zapominajmy, iż nasza krew jest darem bezcennym, którym z łatwością możemy się dzielić. W ten czwartek, 16 listopada, przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, organizowana jest następna zbiórka krwi o tytule „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”. Ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach będzie czekał na dawców od godziny 8 do 13. Zapewniamy, że oddanie krwi to szlachetny gest wobec osób potrzebujących – zarówno chorych, jak i poszkodowanych.

Od 16 listopada wszyscy obecni na terenie katowickiej komendy wojewódzkiej, zarówno mundurowi jak i pracownicy cywilni, mają możliwość udziału w akcji oraz oddania krwi dla osób rannych czy cierpiących na choroby. Ambulans od Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic będzie dostępny od 8 do 13 na parkingu przed głównym wejściem do budynku przy ulicy Lompy 19. Policjanci doskonale rozumieją wagę oddawania krwi, ponieważ w swoim zawodzie są świadkami wielu dramatów, w tym szczególnie wypadków drogowych. Właśnie dlatego w ich szeregach jest tak wiele osób, które nie boją się podzielić tym cennym darem.

Zachęcamy do udziału w zbiórce wszystkich, nie tylko mundurowych, ale także krwiodawców z innych służb oraz osoby, które tego dnia będą przebywać na terenie komendy. Hasło zbiórki „Nasza krew – nasza Ojczyzna” przypomina, że nawet najprostszy gest może uratować czyjeś życie.

Podkreślmy, iż oddawanie krwi nie wiąże się z żadnymi kosztami. Ten dar życia trafia do różnorodnej grupy odbiorców: od osób poszkodowanych w wypadkach, przez przewlekle chorych, aż po kobiety ciężarne i dzieci.

Aby stać się dawcą krwi, należy spełnić kilka kryteriów: być zdrowym, mieć między 18 a 65 lat, ważyć co najmniej 50 kg oraz posiadać dowód tożsamości. Zaleca się również spożycie lekkiego posiłku przed oddaniem krwi. Każda osoba spełniająca te warunki i decydująca się na oddanie krwi, ma także możliwość zostania dawcą szpiku.

„Nasza krew – nasza Ojczyzna”, to akcja honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe, która odbywa się już dwunasty raz. Została stworzona w celu uczczenia Narodowego Święta Niepodległości przez Straż Graniczną. Głównym celem tej akcji jest wsparcie w ratowaniu życia i zdrowia pacjentów, którzy potrzebują transfuzji krwi. Policjanci zawsze są gotowi niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, także poprzez udostępnianie swojej krwi osobom, które jej potrzebują. Każdy, kto spełnia wymogi zdrowotne, może dostarczyć krew pod hasłem „Nasza krew – nasza Ojczyzna” do Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz ich terenowych oddziałów na terenie całego kraju. Wydarzenie organizowane jest pomiędzy 25 października a 20 grudnia 2023 roku w jednostkach Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej oraz punktach krwiodawstwa. Akcja jest objęta honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Zdrowia oraz Sekretarza Stanu – Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.