Prace budowlane na drugim odcinku Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna postępują sprawnie – planowane ukończenie na wiosnę 2025 roku

Niezwykle dynamicznie przebiegają prace na budowie drugiego odcinka Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna. Zgodnie z harmonogramem, ten fragment drogi ma zostać udostępniony użytkownikom wiosną 2025 roku.

W dniu 13 listopada zorganizowano specjalny objazd placu budowy dla dziennikarzy miejscowych i regionalnych. Wziął w nim udział prezydent Rybnika Piotr Kuczera, jego zastępca Janusz Koper, dyrektor Centrum Inwestycji Jacek Hawel a także przedstawiciele firmy realizującej inwestycję, w tym dyrektor kontraktu Marcin Chmielewski i kierownik budowy Ryszard Ryś.

Trasa przejazdu rozpoczęła się od węzła Wodzisławskiego na DK 78 i prowadziła do ulicy Sportowej, gdzie planowane jest wybudowanie ronda łączącego tę ulicę z Drogą Regionalną. „Rondo to stanowić będzie końcowy punkt Drogi Regionalnej na terenie miasta Rybnika” – zaznaczył prezydent Kuczera, dodając, że choć jeden z wlotów na razie pozostanie nieczynny, istnieje nadzieja, że w niedalekiej przyszłości możliwe będzie połączenie rybnickiego odcinka z dalszym przebiegiem trasy, który miałby powstać od strony Rydułtów.

Budowa tego odcinka drogi rozpoczęła się 15 września. Po zakończeniu prac przygotowawczych, takich jak niezbędne wyburzenia, wycinka drzew i krzewów, rozpoczęły się prace ziemne. Obecnie na całej długości trasy trwają prace związane z budową dróg technicznych i uzbrajaniem terenu. Prowadzone są one jednocześnie na różnych odcinkach drogi. Aktualny stan zaawansowania prac oceniany jest na około 5-10%.

Inwestycję realizuje firma Budimex S.A. z Warszawy, która wygrała przetarg. Koszt budowy wynosi nieco ponad 268 mln zł. Brakujące 4 km Drogi Regionalnej Racibórz – Pszczyna na terenie miasta Rybnika od węzła Wodzisławskiego na DK78 do ronda na ul. Sportowej uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej kwocie 165 mln zł.

Warto przypomnieć, że większość rybnickiego odcinka Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna, czyli ponad 10 km od granicy z Żorami do ul. Wodzisławskiej, została wybudowana dzięki funduszom unijnym i oddana do użytku w kwietniu 2020 roku. Kosztowała ona ponad 475 mln zł, z czego 290 mln zł pochodziło ze środków unijnych.

Rozpoczęte prace obejmują budowę bezkolizyjnego węzła na skrzyżowaniu z ul. Grota-Roweckiego, skrzyżowanie typu rondo na skrzyżowaniu z ul. Sportową, 4 obiekty mostowe, umożliwiające trasie przekraczanie innych dróg oraz obsługę węzła, oraz 5 przepustów dla zwierząt. Koszt dokończenia budowy drogi obejmuje również wykonanie oświetlenia, odwodnienia, przebudowę i budowę sieci uzbrojenia terenu, wykonanie elementów ograniczających negatywny wpływ inwestycji na środowisko, takich jak ekrany akustyczne oraz nasadzenia zieleni.