Aspekty prawne i konsekwencje zażywania środków psychoaktywnych – edukacyjny wykład w Rybniku

W dniu 23 października 2023 roku, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku stała się miejscem wyjątkowego wydarzenia edukacyjnego. To właśnie tam młodszy aspirant Lesław Mandrela, będący członkiem rybnickiej komendy policyjnej, przemawiał na temat „Aspektów prawa oraz faktów i mitów dotyczących środków psychoaktywnych”. Wykład ten był częścią szerszego programu szkoleniowego o nazwie „Nowe narkotyki nowe zagrożenia”, a całe przedsięwzięcie zorganizowane było pod patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku.

Adresatami tego ważnego spotkania byli przedstawiciele oświaty – zarówno z samego miasta Rybnika, jak i powiatu rybnickiego oraz z okolicznych miejscowości. Ich misją było zgłębienie problematyki narkotykowej i zrozumienie konsekwencji wynikających z zażywania środków psychoaktywnych.

Młodszy aspirant Lesław Mandrela, reprezentujący Komendę Miejską Policji w Rybniku, podczas swojego wystąpienia skupił się na analizie konsekwencji prawnych związanych z zażywaniem narkotyków. Poruszył również problematykę dopalaczy i innych substancji, które są pochodnymi narkotyków i mogą mieć katastrofalne skutki dla zdrowia i życia. Policjant podkreślił także, jak niebezpieczne jest sięganie po alkohol przez osoby niepełnoletnie.

Spotkanie z 23 października miało charakter profilaktyczny. Celem jego organizatorów było uświadomienie zebranym przedstawicielom oświaty o istniejących problemach związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych. Dzięki temu wykładowi mogli oni zdobyć cenną wiedzę, która będzie niezbędna w dalszej pracy edukacyjnej z młodzieżą.