RESQL: Rewolucyjne rozwiązanie do walki z przemocą rówieśniczą w szkołach

Z inicjatywy Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS, powstał RESQL – wyjątkowy system mający na celu wsparcie szkół w procesie rozwiązywania problemów związanych z przemocą rówieśniczą. Projekt został opracowany na podstawie badań przeprowadzonych przez zespół psychologów i pedagogów z uczelni, a także licznych warsztatów organizowanych z nauczycielami i uczniami. Dodatkowo, system był testowany w warunkach naturalnych, co umożliwiło właściwe dostosowanie go do potrzeb społeczności szkolnej.

Podstawowym elementem projektu jest aplikacja mobilna, która umożliwia uczniom anonimowe zgłaszanie incydentów przemocowych, a wybranym przez szkołę interwentom – ich obsługę. Zestawy interwencji zostały udostępnione szkołom, aby ułatwić im podjęcie odpowiednich decyzji i zaplanowanie działań. Placówki oświatowe otrzymują materiały dotyczące reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz scenariusze działań w przypadku różnych form przemocy rówieśniczej. Dodatkowo, są dostępne scenariusze lekcji wychowawczych odnoszące się do problematyki przemocy, relacji w klasie, czy też klimatu panującego w szkole.

System RESQL dostarcza niezbędnej wiedzy na temat zjawiska przemocy rówieśniczej zarówno uczniom, jak i pracownikom szkoły. Przed wdrożeniem rozwiązania, każda grupa interesariuszy miała możliwość udziału w specjalnym cyklu szkoleniowym. „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej to ważny aspekt działań podejmowanych przez nasze miasto i rybnickie placówki oświatowe. System RESQL stwarza możliwość dbałości o bezpieczeństwo uczniów, wpływając na ich dobrostan w przestrzeni edukacyjnej” – podkreśla Katarzyna Korba.

Na udział w projekcie zdecydowało się 221 szkół z całej Polski, w tym 15 placówek z Rybnika. Dotychczas uruchomiono już 2370 dostępów dla uczniów. Szkoła Podstawowa nr 34 jest jednym z przykładów placówek, które dołączyły do projektu. Monika Konieczny, pedagog szkolna, podkreśla: „Aplikacja RESQL to narzędzie, które ma pomóc nam, pracownikom pedagogicznym, w diagnozowaniu problemu przemocy w środowisku szkolnym oraz umożliwić uczniom anonimowe zgłaszanie napotkanych problemów. Jest to forma, która ma dać uczniowi poczucie, że może szybko i prosto poprosić o pomoc.”