Nowe centrum przesiadkowe w Rybniku: konkurs na projekt i próba promocji komunikacji zbiorowej

Władze miasta Rybnik podejmują działania, aby zachęcić mieszkańców do rezygnacji z prywatnych środków transportu na rzecz korzystania z komunikacji zbiorowej. W tym celu ogłoszono konkurs na projekt nowego centrum przesiadkowego, które ma powstać przy skrzyżowaniu ulic Reymonta i Jankowickiej. Przewiduje on utworzenie wielopoziomowego parkingu o pojemności między 450 a 500 miejsc postojowych oraz stojaków dla rowerzystów. Przy planowaniu inwestycji założono, że jej koszt nie powinien przekroczyć sumy 40 milionów złotych.

Z inicjatywą konkursu na projekt centrum przesiadkowego wyszły władze Rybnika we współpracy z katowickim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP). Planowane jest, że obiekt znajdzie się w Śródmieściu, nieopodal dworca PKP, co znacznie ułatwi mieszkańcom korzystanie z komunikacji publicznej.

Docelowym założeniem przedsięwzięcia jest wybudowanie nowoczesnego centrum przesiadkowego, które będzie dysponować parkingiem o pojemności od 450 do 500 miejsc postojowych przeznaczonych dla samochodów osobowych. Dodatkowo przewidziano co najmniej 60 miejsc dla rowerzystów.

W konkursie przewidziane są nagrody pieniężne. Na zwycięzców czeka łączna kwota 100 tysięcy złotych brutto, rozdzielona na trzy nagrody: pierwszą w wysokości 50 tysięcy złotych brutto, drugą – 30 tysięcy złotych brutto oraz trzecią – 20 tysięcy złotych brutto. Komisja oceniająca prace składać się będzie między innymi z wiceprezydenta Rybnika – Janusza Kopera, dyrektora Centrum Inwestycji w Rybniku – Jacka Hawela i Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rybniku – Henryka Mercika.

Zgodnie z regulaminem konkursu, maksymalna wysokość kosztów związanych z realizacją inwestycji, uwzględniająca zarówno stan wykończenia obiektu jak i zagospodarowanie terenu, nie powinna przekroczyć sumy 40 milionów złotych brutto.