Czwórka rybnickich obiektów zasiliła rejestr zabytków Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Do rejestru zabytków prowadzonego przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Katowicach trafiło ostatnio cztery dodatkowe obiekty znajdujące się na terenie Rybnika. Dr arch. Henryk Mercik, konserwator zabytków, podkreśla, że wpisanie obiektu do rejestru to nie tylko gwarancja ochrony przed niewłaściwymi działaniami, lecz także istotny element budowania społecznej świadomości na temat wartości dziedzictwa kulturowego.

Miasto Rybnik pochwaliło się informacją, że cztery nowe obiekty z jego terenu zostały oficjalnie uznane za zabytki przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wśród nich znalazło się miejskie osiedle robotnicze w Chwałowicach. Dr arch. Henryk Mercik, Miejski Konserwator Zabytków w Rybniku, przyznaje, że na tle innych miast, Rybnik posiada stosunkowo niewielką liczbę indywidualnie wpisanych do rejestru obiektów i ma nadzieję, że lista ta będzie systematycznie rosnąć.

Do rejestru zabytków województwa śląskiego wpisane zostały następujące obiekty: była rezydencja rodziny Haase, usytuowana przy ulicy Rudzkiej; zespół zabudowy osiedla robotniczego w Chwałowicach; kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach oraz budynek służący do celów biurowych i usługowych, pierwotnie pełniący funkcję gmachu Komunalnej Kasy Oszczędności, zlokalizowany przy ulicy Chrobrego.

Dr arch. Henryk Mercik podkreśla znów, że umieszczenie obiektu na liście zabytków nie tylko zapewnia mu ochronę przed potencjalnie szkodliwymi interwencjami, ale również przyczynia się do budowania społecznej świadomości znaczenia dziedzictwa kulturowego.

Należy przypomnieć, że w maju bieżącego roku do grona rybnickich zabytków dołączyły budynki Teatru Ziemi Rybnickiej oraz tzw. Okrąglak.