Zapraszamy do realizacji projektów usprawniających obszary rewitalizacji w Rybniku

Zachęcamy do przedstawiania propozycji działań, które mają na celu niwelowanie albo przynajmniej ograniczenie działalności, która wpływa negatywnie na tereny objęte rewitalizacją w mieście Rybnik. Szukamy świeżych i innowacyjnych pomysłów, które mogą zostać przeprowadzone zarówno przez określone instytucje takie jak Urząd Miasta, różne organizacje non-profit, jak i przez podmioty, którymi reprezentują Państwo.

Propozycje, które rozważamy, mogą dotyczyć różnych aspektów życia miasta: społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych bądź technicznych.

Warto jednak pamiętać, że samo przesłanie zgłoszenia nie oznacza automatycznie, że dany pomysł zostanie zatwierdzony i uwzględniony w Gminnym Programie Rewitalizacji (GPR). Każda z przedstawionych propozycji będzie dokładnie analizowana pod względem jej możliwości realizacji oraz zgodności z założeniami programu. W odpowiedzi na zgłoszenie, osoba lub instytucja, która go przesłała, otrzyma informacje o tym, czy i w jakiej formie ich pomysł został włączony do programu rewitalizacji.

Projekty, które pozytywnie przejdą proces weryfikacji, trafią na listę kluczowych planowanych działań bądź będą ujęte jako projekty dodatkowe Gminnego Programu Rewitalizacji. Kolejnym krokiem będzie ich ocena.

Zgłoszenia przyjmujemy do 13 września 2023 roku. Prosimy o uzupełnienie i dostarczenie formularza osobiście do Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój 261 w godzinach od 8:00 do 15:00. Istnieje również możliwość wysłania formularza drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] (prosimy o wpisanie w temacie wiadomości: „Zgłoszenie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego”).