Władze Rybnika planują zakup autobusów wodorowych

Podobnie jak inne miasta, tam samo i Rybnik planuje zakup nowoczesnych autobusów wodorowych. Zakup nowoczesnych autobusów będzie możliwy dzięki kolejnej edycji konkursu „Zielony Transport Publiczny”. Program konkursowy prowadzony jest przez Narodowy Fundusz Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.

101 wniosków wpłynęło do NFOŚiGW

Podczas drugiej edycji programu „Zielony Transport Publiczny” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymał aż 101 wniosków. Pośród nich znalazło się aż 69 wniosków, które dotyczyły dotacji na zakup autobusów. Środki, które NFOŚiGW przeznaczy na ten cel to aż 1,26 miliardów złotych. Jednak nie wszystkie pieniądze zostaną przeznaczone na dotację w formie bezzwrotnej. W formie bezzwrotnej dotacje będą obejmować środki w wysokości 780,3 milionów złotych. Z kolei 136 milionów złotych zostaną przeznaczone jako niskoprocentowa pożyczka.

Rybnik wykazuje chęć zakupu autobusów wodorowych

Nabór wniosków odbywa się w różnych etapach. Rybnik znalazł się już w drugiej fazie, a więc fazie, w której odbywają się negocjacje co do warunków dofinansowania. Gmina Rybnik znalazła się w grupie czterech gmin, które wyraziły już chęć zakupu łącznie 48 autobusów wodorowych. Razem z gminą Rybnik taką chęć wyraziły również gminy Świdnik, Wałbrzych i Andrychów. Takie informacje napawają optymizmem i śmiało możemy sądzić, że już niebawem na ulicach Rybnika oraz innych miast w Polsce pojawią się autobusy wodorowe.