Ważne postaci dla Rybnika – ksiądz Franciszek Blachnicki

Z miasta Rybnik pochodzi sporo znanych osobistości, który wywarły spory wpływ nie tylko na rozwój regionu śląskiego, ale i całego kraju. Dzisiaj bliżej przyjrzymy się ważnej postaci, którą niewątpliwie był ksiądz Franciszek Blachnicki. Co dokładnie warto wiedzieć o życiu księdza, który urodził się w Rybniku?

Kim był ksiądz Franciszek Blachnicki?

Ksiądz Franciszek Blachnicki – polski kapłan katolicki, aktualnie kandydat na ołtarze. Szczególnie znany jest w środowisku oazowym, którego osobiście był inicjatorem i twórcą programu formacji.

Urodził się w 1921 roku w Rybniku, dzieciństwo i wczesną młodość spędził na Śląsku. Brał czynny udział w kampanii wrześniowej, prowadził działalność konspiracyjną. Został ujęty przez gestapo, trafił do obozu w Oświęcimiu. W 1942 roku został skazany na karę śmierci, którą po 4 miesiącach zamieniono na 10- letnią karę więzienia. Kiedy przebywał na katowickim oddziale skazańców, doznał cudownego nawrócenia.

Wpływ nawrócenia na życie księdza Franciszka Blachnickiego

Nawrócenie miało ogromny wpływ na życie księdza Franciszka Blachnickiego. Spowodowało to, że po wojnie wstąpił do seminarium i w 1950 roku przyjął święcenia kapłańskie. Pracował przy umożliwieniu powrotu do kraju po wojnie biskupów śląskich. Angażował się w pracę redakcji “Gościa Niedzielnego” i prowadził Ośrodek Katechetyczny. Zapoczątkował Krucjatę Wstrzemięźliwości, której rozpowszechnienie uniemożliwiała ówczesna władza. W 1961 roku ksiądz Blachnicki po raz kolejny bowiem trafił do aresztu.

Po otrzymaniu wyroku w zawieszeniu, związał się z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, gdzie podjął studia specjalistyczne, a następnie kontynuował tam pracę naukowo – dydaktyczną. W szczególności zajmował się przybliżaniem posoborowej wizji Kościoła i pracą nad formacją liturgiczną. Przez cały okres kapłaństwa, ksiądz Franciszek zwracał uwagę na wagę formacji w małej grupie i powoli tworzył się zarys wielkiego dzieła, które trwa i rozwija się do dnia dzisiejszego.

15-dniowe rekolekcje

Ksiądz Blachnicki zaczynając od Oaz Dzieci Bożych, doszedł do ułożenia programu 15-dniowych rekolekcji. Tak narodził się Ruch Światło – Życie. W kolejnych latach Krucjata Wstrzemięźliwości została zastąpiona Krucjatą Wyzwolenia Człowieka. Do życia został powołany również Instytut Niepokalanej Matki Kościoła. Ostatnie lata swojego życia ksiądz Blachnicki spędził w Carlsbergu w Niemczech. Tam też w 1987 roku w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach zmarł.

W najbliższych latach wierni mogą doczekać się wyniesienia Sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego na ołtarze. Proces beatyfikacyjny nadal trwa. Na tę chwilę czekają przede wszystkim członkowie Ruchu Światło – Życie, który funkcjonuje w wielu krajach w różnych zakątkach świata.