W czerwcu płonęła kilkusetletnia Wiktoria. Teraz próbują ją odratować

W Książenicach znajduje się kilkusetletni okaz, jakim jest drzewo lipy drobnolistnej Wiktoria. Niebywały okaz natury znajduje się nieopodal ulicy Klimka. Fascynujące rozmiary posiada pień drzewa, którego obwód wynosi 456 cm. Przypomnijmy, że niestety to okazałe drzewo uległo podpaleniu przez wandala 22 czerwca tego roku.

Zabiegi pielęgnacyjne mające przywrócić dawny blask Wiktorii

Podpalenie, które miało miejsce 22 czerwca było bardzo nieprzemyślanym aktem wandalizmu. Zniszczenie takiego okazu natury, który posiada kilkusetletnią historię jest naprawdę karygodne. Drzewo po podpaleniu straciło niestety aż 60% swojej masy korony. Z kolei zwęgleniu uległo wnętrze pnia. Co więcej, skutkami podpalenia dotknięte zostały także przybyszowe korzenie. Po czasie stwierdzono także, że drzewo kompletnie nie pracuje tak jak wcześniej. Niestety wskutek ognia utraciło ono swoje funkcje statyczno-mechaniczne.

Zaznaczmy, że po pożarze drzewa zostało ono zabezpieczone specjalnymi wiązaniami, których waga wynosi cztery tony.

Urząd Gminy i Miasta otrzymał już opinię dendrologiczną

Pożar tak cennego okazu przyrody sprawił, że pomimo wielkiego smutku, który wszyscy odczuwali po pożarze, to jednak pierwszą myślą było to, aby odratować drzewo. Stąd też Urząd Gminy i Miasta zwrócił się do odpowiednich osób, aby wydali oni opinię dendrologiczną. Dzięki temu możliwe będzie przeprowadzenie odpowiednich działań, mających na celu przywrócenie żywotności drzewa. Specjalistyczna opinia dendrologiczna jest już gotowa. Niebawem więc będą mogły odbyć się prace, których celem będzie renowacja, czy też regeneracja drzewa.

Jakie prace zostaną wykonane w ramach próby ocalenia lipy drobnolistnej Wiktoria?
Obecnie odpowiednie służby będą starały się m.in. usunąć najwyższą część korony, która uległa zniszczeniu wskutek pożaru. Oprócz tego zostanie wykonane cięcie korekcyjne, które ma uformować koronę i pozwoli uzyskać poziomą orientację. Ponadto zostaną zamontowane specjalne opaski, które pozwolą ściągnąć szczyt pnia, a także wiązania elastyczne, które z kolei będą odpowiadać za spięcie dwóch najważniejszych przewodników.

Lipa drobnolistna Wiktoria – skąd się wzięło imię?

Lokalni mieszkańcy z całą pewnością ubolewają nad tym, że drzewo ponad miesiąc temu uległo zniszczeniu na wskutek bezmyślnego działania wandala. Trzy lata temu Stowarzyszenie „Dzwon” ogłosiło konkurs na imię, którym miała zostać uhonorowana kilkusetletnia lipa drobnolistna. I to właśnie wtedy nadano jej imię Wiktoria. Ma to związek z tym, że drzewo kojarzone jest z królem Janem III Sobieskim. To właśnie tędy miał poruszać się król, kiedy zmierzał do Wiednia na słynną bitwę o nazwie Wiktoria Wiedeńska. Stąd też jak można się domyśleć, właśnie taka jest historia imienia drobnolistnej lipy znajdującej się przy ulicy Klimka w Krążenicach.

Dodajmy, że policja wciąż prowadzi postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.