Usunięto pas postojowy dla samochodów na ulicy Bolesława Chrobrego w Rybniku

Od dłuższego czasu na ulicy Bolesława Chrobrego w Rybniku trwały prace, które miały na celu zmianę organizacji ruchu. W ten sposób usunięto pas postojowy dla samochodów. W tym samym miejscu powstała dwukierunkowa droga rowerowa, którą od jezdni oddziela dodatkowy pas zieleni. Takie rozwiązanie powstało nie bez przyczyny, ponieważ w efekcie końcowym ma zostać wykonane połączenie tej drogi rowerowej z inną drogą rowerową, która rozciąga się od ul. Kościuszki do ul. 3 Maja.

Efekty zmian dokonanych na ulicy Bolesława Chrobrego

Władze miasta od samego początku chciały zmodernizować drogę z myślą o poprawie bezpieczeństwa w ruchu publicznym. Ważnym aspektem było również powstanie nowej drogi rowerowej, która jest bezwzględnie potrzebna w tych rejonach. Na szczęście prace przebiegły sprawnie i zgodnie z planem. Dzięki temu dwukierunkowa droga rowerowa jest już dostępna dla rowerzystów. Co więcej powstał dodatkowy pas zieleni, który zapewnia bezpieczną jazdę rowerzystom oddzielając ścieżkę od jezdni.

Ponadto całe skrzyżowanie z ul. 3 Maja stało się od razu bezpieczniejsze. Teraz samochody muszą poruszać się tam z mniejszą prędkością, ponieważ zastosowane zwężenie pasów ruchu dla poruszających się pojazdów. Co więcej modernizacji uległ również profil łuku, dzięki czemu ta droga jest teraz znacznie bezpieczniejsza.

Jakie plany mają jeszcze rządzący?

Ostatnie prace wykonane na skrzyżowaniu ulic Kościuszki oraz 3 Maja na pewno przyczynią się w dużym stopniu do poprawy bezpieczeństwa w tej okolicy. Jednak władze miasta zapowiadają, że to nie koniec modernizacji w tej okolicy. Już niedługo ma dojść do kolejnych prac, które będą dotyczyć kolejnej modernizacji. Tym razem chodzi o renowację sygnalizacji świetlnej w okolicy ul. Bolesława Chrobrego oraz ul. Tadeusza Kościuszki. W ten sposób dojdzie również do połączenia dróg rowerowych z obu ulic.

Jak widać rządzący miastem Rybnik starają się w jak największym stopniu poprawiać stan miastowych dróg, a także zwiększać bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Z pewnością jest dobry kierunek wydawania publicznych pieniędzy, ponieważ zawsze jest to inwestycja na lata.